Medya Yenigün

KİŞİSEL GELİŞİM

KİŞİSEL GELİŞİM
Emine Türkmen( eturkmen@hotmail.com )
65
30 Kasım 2018 - 11:45

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’in Ali İmran Suresinin 159. Ayetinde, “iş konusunda müşavere et ve karar verdin mi (o işi sonuçlandırmak için) azimla sarıl ve Allaha tevekkül et” deniyor.

Burada dört unsur bulunuyor:

1- Ehilleriyle kapsamlı bir şekilde istişare etmek,

2-Karar verince, karar verdiğin şeye azimle ( bütün yüreğin, cesaretin, çalışma üstünlüğün ve tüm çabalarınla,asla yılgınlığa düşmeden) sonuçlandırana kadar, her şartı ne pahasına olursa olsun, mutlaka yerine getirerek iyice asılarak sarılmak,

3- Allaha tevekkül etmek. Ona güvenmek,

4-Sık sık O’nunla kalbi olarak irtibata geçmek ve O’ndan duaların ve isteklerinle yardım dilemek.

Bu dört unsurun üzerine hayati bir gayret başarıya ulaşmanın sırrıdır.

Kur’an-ı Kerîm’de

KİŞİSEL GELİŞİM ayetlerinden bazıları:

*İsra 37:* Kibirli olma, alçakgönüllü davran!

*Müddesir 1-5*: Kendini fazla abartma!

*Tekvir 25-27:* Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma!

*Bakara 156:* Çaresizlik tuzağına düşme! Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma!

*Beled 5-6:* Her şeye hâkim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme!

*Hücûrat 10:* Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma!

*Muhammed 7:* İyiliği karşılık beklemeden yap!

*Rum 21:* Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster!

*Vakıa 83-87:* Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş!

*Bakara 263:* Yaptığın iyilikleri unut! Anlatarak onları kıymetsizleştirme!

*Furkan 63:* Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle!

*İnşirah 1-3:* Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur! İhtirasını törpüle!

*Maun 4-5:* Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma! Söyleyeceklerini iyi tart!

*Mücadele 7:* Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!

*Rahman 7-9:* Çıkarcı olma! Adil davran!

*Tekasür 1-2:* Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme!

*Tevbe 40:* En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma!

*Fatır 19-22:* Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine senden zor durumda olanları görüp rahatla!

*Fecr 27-28:* En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var!

*Hakka 33-35:* Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için

asla feda etme!

*Haşr 10:* Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol!

*Kalem 1-2:* Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma!Gücünü insanların yararına kullan!

*Münafikûn 4:* Bencil olma, tebrik etmeyi bil!

*Saff 2:* Yalandan uzak dur!

*Yusuf 32-33:* Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme!

*Ankebut 41:* İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma!

*Âl-i İmran 92:* İyilik yapma arzunu şarta bağlama! Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma!

*En’am 50:* Önyargılarla hayatı kendine zehir etme!

*En’am 60:* Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kâbusu olmasın!

*Felak 1-5:* Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç!

*Hacc 46:* Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullanma!

*İbrahim 42:* Merhametli olmaktan asla vazgeçme!

*İsra 23:* Anne ve babana ‘off’ bile deme!

*Nisa 149:* Kendini sürekli övmekten uzak dur!

*Yunus 12:* Vazgeçilmez olmadığını kabul et!

*Enfal 56:* Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma!

*Furkan 43:* Heveslerini kendine ilah edinme!

*Necm 3:* İnanma duygunu diri tut!