marmaris tekne turları
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN: KUTLU VE ONURLU YÜRÜYÜŞÜ… « Medya Yenigün

Medya Yenigün

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN: KUTLU VE ONURLU YÜRÜYÜŞÜ…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN: KUTLU VE ONURLU YÜRÜYÜŞÜ…
Avatar
Halil Pekdemir( medyayenigun01@hotmail.com )
403
15 Temmuz 2017 - 14:12

 

Kutlu Başkan, Reis, Milletin adamı… Adına hangi güzel yakıştırmayı yaparsanız yapın onun bu ülkeye ve bu millete yaptığı hizmetleri ifade etmekte zorlanacağı, kelimelerin kifayetsiz ve cümlelerin devrik kalacağı bir liderin yaşadığı zaman diliminde yaşamak ve onun şahsi manevisine şahitlik etmek, şahsım için büyük bir onur kaynağı ve gelecek kuşaklara nakledeceğim bir övünç olacaktır…

Şan ve şeref gibi kavramlardan uzaklaştırıldığımız son yüz yılda, ancak şanlı ecdadımızın yüzyıllar önce kazandığı zaferlerle gönlümüzü teskin ederken, kurtarılmaya muhtaç, sahte kahramanların, boy gösterdiği siyaset arenasında, imansız ruhlardan hidayet bekleyen bir toplumu, 14 yıllık bir zaman içerisinde idealize eden, Ezan, Bayrak ve millet sevdası ile hemhal eden “Büyük lider Erdoğan’ın” gerek Batılı küffara karşı ve gerekse içimizdeki “Haçlı aşıklarına” karşı verdiği onurlu mücadele ve kazandığı zaferler, bizi yeniden büyük millet olduğumuz bilinciyle buluşturmuştur.

Vatan ve millet uğruna bir insanın benimsediği ideali ne kadar büyükse, ülkeye giden yoldaki bütün ideallerini gerçekleştirir. 2002 yılından bu yana bütün ideallerini gerçekleştirme de halkımızın güvenine mahzar olan Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin gücüne ve parlak geleceğine ilişkin endişesi hiç olmamıştır. Aziz milletimizde bu konudaki öz güvenini ve başarıya inancını asla kaybetmeyerek, R.Tayyip ERDOĞAN’I 12. Cumhur Başkanı sıfatıyla da 10 Ağustosta kucaklamış ve bağrına basma heyecanı ve onurunu yaşamıştır…

En büyük milliyetçilik, yüzde 100 milli olan ve bu topraklarda doğmuş, büyümüş, hizmet etmiş, içimizden biri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 2019 da tekrar cumhurbaşkanı seçmektir.. Gerçek milliyetçilik ülkeyi çok sevmekle ve yapılan hizmetle ölçülür. Ülkemize yapılan dev projelere karşı çıkmak ya da karşı çıkanlarla kol kola girmenin adı milliyetçilik değildir. Bunun adı ekmek yediğin tekneye pislemektir, bunun adı ihanettir

Hiç şüphe yok ki, onurlu bir gelecek, ancak buna inanların ve bu inancı ayakta tutanların eseri olacaktır. Halkımızın temel hedefi, ülkemizi 21. Yüzyılda barış ve istikrarın teminatı olan güçlü lider ülke konumuna getirmek  için gerekli tüm şartları hazırlayıp her alanda zihni ve kurumsal yenilemeyi mümkün kılacak olan R.Tayyip Erdoğan’ı Cumhur Başkanlığı makamına taşımıştır. Önce 2023, ardından 2053 ve 2071’e her geçen gün, her geçen yıl daha da güçlenen, daha da büyüyen ve daha da zenginleşen bir Türkiye idealiyle inançla, güvenle, kararlılıkla yürümeye devam etmek istemesidir.

R.Tayyip ERDOĞAN, Türkiye’nin onurlu geleceğini milletinden alacağı güç ve yetkiyle, yine milletimizle birlikte hazırlayacaktır. İnanıyoruz ki, ekonomiden sosyal hayata, siyasi yapımızdan dış politikaya kadar her alanda ülkemizin onurlu geleceğini inşa süreci, Türk milletiyle beraber onun ortak özlemidir ve Başbakan R.Tayyip ERDOĞAN, bu gün bu özlemin sesi ve güvencesi olarak tarihin ve milletimizin huzurundadır. İnanıyoruz ki, 2002 yılından bu yana uzanan yürüyüş, Türk insanı ve Türkiye için kutlu ve onurlu bir yürüyüştür.

Görülüyor ki, R.Tayyip ERDOĞAN’IN stratejik hedefi, ülkemizi barış ve istikrarın teminatı, güçlü ve lider bir ülke konumuna getirmektir. Bu amaçla siyasi, sosyal ve ekonomik beklenti ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli bütün tedbirleri alarak köklü reform süreçlerini kendi dinamikleri içinde sonuçlandıracaktır.

Şöyle ki..

  • Demokrasinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla işletilerek; demokratik siyasi kültürünün yerleştiği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, kanunluluk yerine en geniş anlamda hukukun üstünlüğünün tesis edildiği ve her alanda adaletin hakim kılındığı siyasi ve hukuki bir düzenin oluşturulması,
  • Başta kamu yatırımları olmak üzere, yatırımların ileri teknoloji gerektiren ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten alanlara yönelmesini ön gören bir sanayileşme stratejisi ile istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme yapısının tesisini,
  • Rekabetçi piyasa ekonomisini ve özel teşebbüsü esas alan, kaynakların rasyonel kullanıldığı, yeterli yatırım ve üretiminin sağlandığı, adil bir gelir bölüşümününün tesisini,
  • Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçların tümüyle eksiksiz olarak karşılandığı, insan onur ve haysiyetine yakışır sosyal düzenin devamlılığının sağlanması,

 

  • Belirlenmiş politikalara göre tavır alan değil, dünya ölçeğinde, siyasi, sosyal ve ekonomik politikaları yönlendire, öncelikle bölgesinde süper güç, 2023 yılında da ‘’Lider ülke’’ olmayı hedefleyen bir dış politikanın uygulanmasını,
  • Bir sembol ve anlaşma aracı olmanın ötesinde, bizi millet yapan temel kıymetlerden biri olduğu gerçeğinden hareketle, yüzlerce kuşak boyunca atalarımızın düşünce ve tarihi tecrübelerin katkısıyla şekillenen milli ve manevi kültürümüzü sahiplenmesi ile Kültür ve ahlaki yozlaşmanın giderilmesi için, bilgili ve şahsiyet sahibi nesillerin yetiştirileceği bir eğitim sisteminin oluşturması,
  • Avrupa ile siyasi ve ekonomik bütünleşme ve AB üyeliği hedefinin gerçekleşmesi için gereken çaba ve sorumluluğa, günübirlik siyasi mülahazaları aşan milli ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşılmasını,
  • Avrupa ve Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri en üst seviyeye çıkararak, bu ülkelerle ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanlardaki iş birliğinin zenginleştirilmesini,
  • Milletimize evrensel normlarda hizmet sunulması için ‘’ devlet millet için vardır’’ anlayışından hareketle, vatandaşa hizmeti ve vatandaşın güvenini esas alan, e- Devlet’in hâkim olduğu, etkin ve verimli çalışan, şeffaf kurum ve kurallardan oluşan ‘’Akıllı Devlet’’ in tesisini hedeflemektedir.

Saygılarımla.

Halil PEKDEMİR Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili 15 Temmuz 2017

rokettube
marmaris tekne turu