Adana'da 15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi

Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi başladı

Adana'da 15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi
26 Mayıs 2017 - 11:13
Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi başladı.

 

Adana Organize Sanayi Başkanlığı Salonunda 2 gün sürecek 15.Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi’nin açılış konuşmasını yapan MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, bir işin, insan ile makine arasında paylaştırılması olarak da tanımlanabilen ve yaşamın her alanına giren otomasyonun, bu ilişkiyi fabrikalara, atölyelere, binalara, tesislere dek soktuğuna dikkat çekti.

 

MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, endüstride kolay ve güvenilir üretim yönetiminin, temelde sürecin doğru işletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkün olduğunu belirterek, “Endüstriyel otomasyonun uygulanması, her sektöre göre değişmekle birlikte, bir ölçek sorunudur. Ekonomik ölçek seçilmeden otomasyon mümkün değildir. Burada ’maliyet-kalite’ optimizasyonu söz konusu olmaktadır. Ürün veya ürün gurupları belirli bir miktarda üretilmeden bu optimizasyon sağlanamaz. Ölçek düşük olsa bile, yüksek katma değerli makine ve ekipmanların üretimi için Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin mutlaka geliştirilmesi gerekmektedir” dedi.

 

Üretmek, tek başına yeterli olmaktan uzaklaştı

 

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Mehmet Mak, değişen dünyada, yaşamın ve endüstrinin giderek artan verimlilik, güvenlik ve güvenilirlik gereksinimleri otomasyon teknolojilerine geniş uygulama alanları yarattığını, bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanmasının her kesim için hayati önemde olduğunu söyledi. Mak, üretmenin, tek başına yeterli olmadığını kaydederek şunları söyledi:

 

“Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi koşullarda üretimi; hızlı, standart, güvenli ve nihayetinde verimli kılmak, bir zorunluluk haline geldi. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı şüphesiz ki otomasyon sistemleridir ve nihayetin de zaman, kalite, hız ve maliyet azalması olarak geri dönmektedir. Otomasyonun en önemli hedefi elimizdeki kaynakları kullanarak ve gelişen teknolojiyi uygulayarak üretim, verim ve kalitenin arttırılması ve insanların yaşam standardının yükselmesi iken, ne yazık ki günümüzün ekonomik anlayışı, önce insan-önce çevre anlayışı yerine önce tüketim, önce kar anlayışını getirmektedir. İnsanın temiz bir çevrede yaşama hakkı hiçe sayılmakta, yaşam koşulları daraltılmakta, yoksulluğun ve açlığın sürdüğü bir dünyaya doğru gidilmektedir. İşte tam bu noktada, TMMOB ve bağlı odalar, üretimi, yatırımı, bilimi, tekniği dışlayan, emek, insan ve doğa karşıtı sistemin kalıcılaştırılmasının amaçlandığını, açıklamalar yaparak, dokümanlar hazırlayarak üyelerini ve toplumu bilgilendirmektedir. Tüm dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, kendi öz kaynaklarımıza dayanan, kamu ve özel sektörde Ar-Ge çalışmalarına özel önem veren bir anlayış, ülkemizin ve insanımızın kalkınmasında en doğru çizgi olacaktır.“

 

“Bilgi toplumun eğitilmiş insan gücünün varlığıdır”

 

Çukurova Üniversitesi MACTİMARUM Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Deniz Akçalı ise bu etkinliğin ortak amacının otomatik kontrolün endüstriyel bir çerçevede uygulanmasında ortaya çıkan bilgi ve birikimlerin endüstride faaliyet gösteren firma uzmanları, mühendisler, teknisyenler, üniversitelerde çalışan akademik personel ve diğer ilgililer arasında paylaşılacağı bir iletişim ve etkileşim ortamı yaratmak olduğunu söyledi. Akçalı, “Bilgi toplumun olmazsa olmaz koşulu eğitilmiş insan gücünün varlığıdır. Eğitilmiş insan gücünün varlığına katkıyı hedefleyen düzenleyici kuruluşlarımız modern teknolojik uygulamaların odağında bulunan otomasyon gibi bir alanda değişen koşullara uygun karşı her 2 yılda bir yapılması gelenekselleşmiş olan 15. Otomatik Kontrol Seminer ve sergi etkinliğini yaşama geçirmekte önemli bir kamu görevini yerine getirmiş olmaktadırlar” dedi.

 

Adana’da ilki 1987 yılında yapılan 15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi’nde "Çözüm Gösterisi", "Akademik Bildiri" başlıkları altında toplam 32 ayrı sunum yapılacak.

 

Toplantıya, EMO Merkez Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Aksöz, TMMOB’ne bağlı odaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum