Medya Yenigün

ALIN TERİ KUTSALDIR.

ALIN TERİ KUTSALDIR.
Halil Pekdemir( medyayenigun01@hotmail.com )
196
14 Mart 2019 - 18:39

Allah’ın yeryüzündeki halifesi konumunda olan insan, bilgi, kültür, çalışma, emek ve eylemi sonucunda sözü edilen bu rızkı kaynaklardan çıkararak kazanma yoluna gitmelidir.

Çünkü yüce dinimiz İslam, insanlara mutlu bir hayat yaşamaları için rızıklarının peşinden gitmeyi de diğer bir takım emirler gibi müntesiplerine emretmiştir. İslam’da emek sarf edilerek mal kazanma, kişinin kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmesi, çoluk çocuğunun nafakasını temin etmesi maksadıyla meşru yoldan çalışıp kazanması ibadet ve kutsal bir davranış olarak nitelendirilmiştir.

Buna göre her Müslümana yakışan ve kendisinden beklenen meşru yollardan emek sarf ederek, alın terini akıtarak mal mülk kazanarak geçimini sağlayarak kimseye muhtaç olmamasıdır. Bu durum hem bir ibadet hem de onurlu davranış ve yaşam şeklidir aynı zamanda.

Yüce Allah, bütün kâinatı ve biz insanları yoktan var etmiş, dünya hayatımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan bütün nimetleri de yaratmıştır. Bizleri bu nimetlerle rızıklandırmıştır.

İslam helal lokma kazanma uğruna verilen emeği, akıtılan alın terini kutsal olarak kabul etmiştir.

Bir Müslüman için gerekli olan, kendisinin ve geçimini sağlamakla mükellef olduklarının nafakasını helalden kazanmak ve helal yolda harcamaktır. Haram lokma insanı, dünyada maneviyatının körelmesine, ahirette ise çetin bir hesaba duçar etmektedir.

Yalan söylemek haram ise, hırsızlık haram ise, mazlumun ahını almak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek haram ise, alın teri dökmeden, işe gitmeden, emek vermeden, yorulmadan kazanılan para da haramdır.

İnsanın alın teri ve emeğiyle hak ederek kazandığı para helaldir. Kazancın meşru alanda olması yetmez; Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir. “Emeksiz yemek olmaz” ve “Çalışan kazanır” gibi sözler alın teriyle kazancın insana huzur verdiğini çok açık bir şekilde anlatmaktadır.

Sonuç olarak hangi alanda kazanç ve başarı elde etmek istiyorsak o yolda çaba sarf ederek daha sonra emeğimizin karşılığını alarak mutluluk ve huzura kavuşmaya çalışmalıyız.

Çalışan kimse işveren konumunda ise iş alanı ile ilgili dinî, ahlaki, hukukî kurallar doğrultusunda çalışmalı ve işçilerinin hakkını gözetmeli; işçi konumunda ise aldığı ücreti hak etmek için bütün samimiyeti ile gayret etmelidir.

Rızkımızı ararken daima Allah’ın bildirdiği emir ve yasakları düşünerek helal ve meşru olan kazancı elde etmemiz gerekir. Kendimizi ve ehlimizi haram lokmadan koruyarak Rabbimizin rızasına ve de va’d ettiği cennetine kavuşalım.

Ve şunu unutmayalım kana bulaşan mikrop misali, mala ve bedene bulaşan haram lokma hem malın bereketini götürüp malı zayıflatır, hem de Müslümanın imanını zayıflatmak suretiyle vicdansız, vurdumduymaz, hak ve hukuk dinlemeyen asi bir kul haline getirir.

Rabbim bizi rızasından edecek olan haram lokmadan ve yanlış davranışlardan muhafaza eylesin. Saygılarımla

Halil PEKDEMİR Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili

escort hd porno