ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI

5510 sayılı Kanun'a göre Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları, Diğer Şirket Ve Donatma İştiraklerinin İse Tüm Ort

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI
14 Nisan 2021 - 00:05

5510 sayılı Kanun'a göre Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları, Diğer Şirket Ve Donatma İştiraklerinin İse Tüm Ortakları kanunun 4. maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ- Kur) sigortalı sayılırlar. Bu kapsamda Limited Şirket Ortaklarının da 4 (b) bendi kapsamında sigortalı olmaları gerekir.Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Şirketin Ticaret Sicil Memurluklarınca Tescil Edildikleri tarihten itibaren başlatılır ve Ticaret Sicil Memurlukları bu kişileri tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Limited Şirket Ortaklarından hisse devri alan Yeni Ortakların Sigortalılıkları ise Ortaklar Kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu durumun, Şirket Yetkililerince Ortaklar Kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde SGK'ya bildirilmesi gerekir.Diğer Taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir Şirkete katılması durumunda, bu hususların Ticaret Siciline Tesciline ilişkin ilan tarihini; Adi Şirketlerde Şirkete Yeni Ortak alınması halinde ise en geç Yeni Ortağın alındığı tarihi; takip eden 10 gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur..KENDİ İŞYERLERİNDEN KENDİLERİNİ SİGORTALI OLARAK

BİLDİRENLERİN DURUMU

İşverenlerin kendilerine ait işyerlerinden kendilerini (4/a) sigortalısı olarak bildirilmesi uygulamasına 1/10/2008 tarihi itibariyle son verilmiştir. Sigortalı bildirimlerinin İşverenler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından bunun kanuna uygun olarak yapılması gerekmektedir.Diğer taraftan, 1/10/2008 tarihinden sonra kendi işyerlerinden bildirilen sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun geçici 63'üncü maddesi hükmü uygulanmadan önce (4/a) kapsamında yanlış yatan primlerin (4/b) primlerine aktarılması, bu aktarım yapıldıktan sonra 12 ay ve daha fazla prim borcu olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir.SSK'KI İKEN ŞAHIS İŞLETMESİ AÇAN KİŞİNİN SİGORTALILIĞI

4/a sigortalılığı (SSK) ile 4/b sigortalılığı (Bağ-Kur) sigortalılıklarının aynı kişi için çakışmasında ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. Önce başlayan SSK sigortalılığında bir kesinti oluncaya kadar Bağ-Kur sigortalılığı bakımından bir yükümlülük doğmaz ve bu durum herhangi herhangi bir sorun oluşturmaz. SSK sigortalılığında bir gün bile bir kesinti oluşması halinde devam eden şirketten dolayı Bağ-Kur sigortalılığı devreye girer ve o kişi şirketi devredinceye veya kapatıncaya kadar Bağ-Kur’lu sayılır. Bu takdirde yeniden SSK’lı olması için Bağ-Kur kapsamından çıkmış olması gerekir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum