Medya Yenigün

Nevzat Küçükdöğerli - AİT TÜM YAZILAR
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Mali Müşavirlerin Sorumlulukları

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Mali Müşavirlerin Sorumlulukları

Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, mükellefleri ile düzenlemiş oldukları mevcut Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk veya Elektronik Beyanname Aracılık sözleşmelerinde 5510 sayılı Kanun ile ilgili sorumluluklara ilişkin ifadeler yer almıyorsa ve mü...

Pişmanlık ve ıslah sistemi

Pişmanlık ve ıslah sistemi

Pişmanlık hükümlerinden, mükellefler ve vergi sorumluları ile vergi ziyaı cezasını gerektiren fiillerin işlenişine iştirak eden diğer kişiler yararlanabilmektedir. Pişmanlık ve ıslah sistemi, beyana dayanan vergilerle ilgili olarak temelinde vergi ziyaı yatan ve Vergi İdaresinin ...

Aynı takvim yılı içerisinde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden

Aynı takvim yılı içerisinde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden

Aynı takvim yılı içerisinde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ve birden sonraki işverenden aldıkları kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunan ücretlerin toplamı, kanunun 103’üncü maddesinde yer alan tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşanların,bel...

SSK’ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.

SSK’ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.

Şirket Ortaklığınız devam ederken aynı zamanda sigortalıda olabilirsiniz. Yeni yapılan düzenlemelere göre şirket ortaklığınız devam ederken SSK’lı bir işte çalışmanızda her hangi bir engel bulunmuyor. SSK’lı olarak çalıştığınızda 4a hizmetiniz geçerli olacağından Bağ-...

Yasalara Aykırı Olarak Elde Edilmiş Verilerden Yola Çıkılarak Vergi Mükellefine Ceza Kesilemez

Yasalara Aykırı Olarak Elde Edilmiş Verilerden Yola Çıkılarak Vergi Mükellefine Ceza Kesilemez

213 sayılı VUK’nun hükmü gereği  vergi incelemelerinde  ileri sürülen iddiaların  ispatı  yine yasaya uygun olarak yerine getirilmelidir ve  saptanan matrah farkının dayanağının tutarlı olması zorunludur. Öte yandan, yine bu matrah farkının dayanağının da   kanuna aykırı olarak e...

MOTORLU ARACIMIZA DAHA AZ VERGİ ÖDEMEK VARKEN, NEDEN DAHA FAZLA MTV ÖDEYELİM.

MOTORLU ARACIMIZA DAHA AZ VERGİ ÖDEMEK VARKEN, NEDEN DAHA FAZLA MTV ÖDEYELİM.

Listede belirtilen vergi ile kendimizin hesaplayacağı bir vergileme hesabında daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme kolaylığı varmı dır? Bunun yolu aracımıza daha fazla vergi ödememek için Bakanlığın yayımlamış olduğu 40 Seri nolu MTV. Genel tebliği uyarınca (Bu güne kadar bu te...

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞLETMELER İÇİN ZORUNLU

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞLETMELER İÇİN ZORUNLU

SGK’ya  her ay verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyannameleri ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek bu aydan itibaren Türkiye genelinde faaliyet kolu ve türü ne olursa olsun tüm öz...

İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE ÖNERİLERİM

İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE ÖNERİLERİM

Üçüncü çeyreğe yönelik olarak gelen veriler hafif de olsa negatif büyümeden pozitif büyümeye geçtiğimize işaret ediyor. Buna karşın işsizlikte artış eğilimi devam ediyor. Ağustos ayı verilerine göre ki bu veriler yaklaşık olarak Temmuz-Ağustos ve Eylül ayı verileri ortalamasıdır,...

SİGORTA BAĞKUR PRİMLERİ VE HESAPLAMALARI

SİGORTA BAĞKUR PRİMLERİ VE HESAPLAMALARI

2020 Bağ-kur ve Sigorta Primleri vatandaşlar tarafından yeni yıla başlamamızın ardından araştırılmaya başladı. Asgari ücretin zamlanması ile beraber artış olması esnaflar, şirket ortakları, avukatlar kısaca vergi ya da ticari mükellefiyetinden dolayı prim ödemek zorunda olanların...

VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA

VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA

2577 sayılı İYUK’nda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde de dava açmak mümkün olabilmektedir.Genel dava açma süreleri İYUK...