Medya Yenigün

başka derde gerek var mı?

başka derde gerek var mı?
Avatar
Kutbettin Arslan( kutbettin@medyayenigun.net )
243
28 Kasım 2019 - 0:16

Termik santrallere filtre takılması başta insan ve hayvan sağlığı, sonra toprağın, havanın, suyun sağlığı açısından önemli.
Buna rağmen “Termik santrallere filtre takılsın” önerisi Ümmetçi AKP ve Milliyetçi MHP oylarıyla reddedildi.
Eh bir milletin milliyetçileri ve de ümmetçileri insanına, hayvanına, havasına, suyuna, toprağına böyle bakıyorsa başka derde gerek var mı?

***

KURANA GÖRE ELÇİLERİN GÖREVİ

“Elçinin görevi ancak bildirmektir” ( #Maide 99)

“Ey Muhammed deki: Ben sadece beşer bir elçiyim” ( #İsra 93)

“Onların üzerinde zorlayıcı değilsin” ( #Kaf 45)

“Sen öğüt ver! Çünkü sen ancak öğüt verensin” ( #Gaşiye 21)

“Yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen sadece apaçık duyurmadır”

( #Tegabün 12)

“Sadece, tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver” ( #Kaf 45)

“Biz seni şahit, uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik” ( #Fetih 8)

“Sana düşen sadece duyurmaktır” ( #Şura 48)

“Sen onların üzerinde vekil değilsin” ( #Zümer 41)

“Resullere düşen açık bir tebliğden başkası değildir” ( #Nahl 45)

“Sana düşen şey ancak tebliğ etmektir”

(#Aliİmran 20)

“Senin görevin mesajımızı duyurmaktır” ( #Rad 40)

“Senin görevin buyruklarımızı onlara açıkça duyurmaktan ibarettir” ( #Nahl 82)

“Ey Muhammed seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik” ( #İsra 105)

“De ki: Ey insanlar ben sizin için sadece açık sözlü bir uyarıcıyım” ( #Hacc 49)

“Ey Muhammed: Biz seni sırf uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik” ( #Furkan 56)

“Elçilere düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir” ( #Ankebut 18)

“De ki: Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım” (Ankebut 50)

“Sen sadece bir uyarıcısın” ( #Fatır 24)

“De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım” ( #Sad 65)

SONUÇ

Elçinin görevinin sadece iletmek olduğu bu kadar açıkken

iletmediği yani vahiy olmayan şeyler nasıl dinimiz oldu?

“Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez”

(Ali İmran 7)

hd film izlemobil onaybanko kuponlar