marmaris tekne turları
BENİM BİR KÖYÜM VAR, KÖYÜNÜ KAYBETTİYSEN, KENDİNE BİR KÖY ARA! « Medya Yenigün

Medya Yenigün

BENİM BİR KÖYÜM VAR, KÖYÜNÜ KAYBETTİYSEN, KENDİNE BİR KÖY ARA!

BENİM BİR KÖYÜM VAR, KÖYÜNÜ KAYBETTİYSEN, KENDİNE BİR KÖY ARA!
Vehbi Korkutata
Vehbi Korkutata( vehbi@medyayenigun.net )
4.431
24 Temmuz 2017 - 21:01

Ülkemizde son Elli yılda uygulanan kamu özel yatırımlarında ve kalkınma öncelikli projelerinde büyük şehirlerden başlanarak ve şehir merkezi olarak uygulamalar gerçekleşmiş olup bu durum devam etmektedir. Bu sonuçlarla üretim kimliği olan insanlarımız, hızla tüketim kimliğine dönüşmüştür. Üreticiyken tüketici konumuna düşmüştür. Şehirlerde büyüyen bir sonraki nesilde, üretimi tamamen bilemez hale gelmiştir. Binlerce dönüm arazi ekilemez hale gelmiş, verimli olarak da işletilmemektedir.Şehirlerimizdeki, milyonlarca ülke insanı yeterince sağlıklı beslenememektedirler, kimyasal katkılar sonucu toplum sağlığını tehdit eden boyutlara varmıştır. Organik beslenme gayretlerinde olumsuz gidişatı ve sonuçları değiştirmemektedir. Batının kalkınmış ülkelerine bakıldığında yatırımlarını ve kalkınma projelerini kırsal alanlara ülke geneline yaydıklarını görmekteyiz. Bu sistemle vatandaşlarını birden çok rolle donatarak bir kişi hem üretici ve hem de tüketici olarak, sanayici, işçi, memur, STK temsilcisi olabilmiştir. Böylece yüksek kalkınmayı gerçekleştirmişlerdir. Bizde de yetmişli yıllarda köy ve kent tarım kentleri, adıyla buna benzer modeller siyasi çevrelerde savunulmuştur. Çevre ülkelere bakıldığında, tabii afetlerde ve savaşlarda en çok mağduriyeti ve zararları şehirlerde yaşayan insanlar görmektedir. Birde şehirlerin alt yapılarına yapılan ölü yatırımları dikkate aldığımızda şehirleşmek yerine, şehirleşmiş köyleri kurarak üretim kimliğimize hızla dönmeliğiz. Bunu hiçbir zaman kaybetmeden yeni projeleri kamu ve özel sektör olarak hayata geçirmeliyiz ve zararında neresinden de dönülürse kardır. Ülkemiz için her bakımdan çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Bütün bu gerçeklere dayanarak, ülkemizde yaşayan her vatandaşımızın, ‘’BENİM BİR KÖYÜM VAR,’’ demeli ve köyünü kaybettiysen, ‘’KENDİNE YENİ BİR KÖY ARA.’’

Bugün ülkemizde yaklaşık 15 Milyon Emekli şehirlerde kahve köşelerinde veya Camii avlularında ortalama 15 Yıl Azrail Aleyhisselamı bekliyorlar. Köye dönüşle bu enerjinin ekonomiye dönüştüğünü var sayarsak ne kadar güzel olur değil mi?  Emekli olan bu insanlar ‘’Köyde olsalar’’ boş dururlar mıydı, asla durmazlardı. Bu köylere dönüş projesi gerçekten güzel bir projedir, hiçbir insan buralarda aç kalmaz ve kendi iş ve aşını kolaylıkla elde eder. Bu insanların kazanımları ülke ekonomisine büyük yararlar sağlayacağı muhakkaktır. Bir tarihte ben Gazetemde bir habere yer vermiştim, köye dönüş projesiyle ilgili güzel şeyler kaleme almıştım. ‘’KÖYLÜYÜ KALKINDIRMA PROJESİ’’ adı altında güzel bir habere yer vermiştim, Haberde; ‘’Hindi projesinden bahse konu olmuştu’’ ve dönemin ünlü işadamlarından Abdullah İleri, bu hindi projesine el attı. Malumunuz; Doğu ve Güneydoğu PKK belasından bir türlü kurtulamamıştı ve işadamı Abdullah İleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanları dağa gitmesini engellemek için çok güzel bir projeyi Avrupa’da görmüştü ve projeyi hem ülke insanı fayda görsün ve özelliklede işi olmayan insanlarımızda PKK’ya yem olmasın diye bu hindi projesini Türkiye’ye getirmek istedi, gerçekten ‘’Köye dönüş kapsamındaki bu proje ülkemizi ekonomik yönden büyük kazanımlar elde edilecekti. Avrupa’dan bu hindi projesini getirip ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktı. Bu hindi projesi nasıl gerçekleşecekti, tıpkı yukarıda belirttiğim gibi her emekli dahi bu güzelim hindi projesini kolaylıkla gerçekleştirebilirdi. Abdullah İleri, bu köy projesini dönemin Başbakanı Tansu Çillere anlattı ve Başbakan Çiller, hayretler içinde İşadamı İleri’yi pür dikkatle dinledi ve ben ömrümde böyle bir projeye şahit olmadım. Nasıl olacak dedi; İleri ise, bu proje kapsamında köylere hindi dağılımı yapılırsa ve devlette o insanların yetiştirmiş olduğu hindilerin gerek yumurtası ve gerekse etini alırsa, köylerde bu projeyle fakir insan kalmayacaktır, devamında; Köyler bu sayede iş ve aş elde etmiş olur dedi. Başbakan Çiller, İşadamı Abdullah İleri’ye bu projeyi Türkiye’ye getir ve ben bu projeyi gerçekleştirmek için elimden ne gelirse yaparım dedi. Ama olmadı, O dönem de hafta başı hükümet yıkıldı ve İşadamı Abdullah İleri ise bir hastalık neticesinde Hakkın rahmetine kavuştu. Böylelikle de proje hayal ürünü oldu. Sonuç olarak her vatandaşımızın şehirleşmiş köylerde yaşamaya başlamasıyla ülke genelinde üretim, sağlık istihdam ve savunma ağırlıklı topyekûn kalkınma sağlanarak iç ve dış huzuru olan bir ülkeye hızla dönüşecektir. Bu uygulama kamu öncülüğünde teşvik edilerek hızla gerçekleşebilir.

Hükümete düşen görev ülke halkını duyarlı hale getirip köye dönüş politikasını uygulayıp halkı bu konuda bilgilendirip gereken desteği vermeleri gerekir diye düşünüyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

Araştırmacı Gazeteci Yazar

Vehbi Korkutata

rokettube
marmaris tekne turu