mersin escort bayan

Medya Yenigün

gaziantep escortgaziantep escortbrazzersgaziantep escortcanlı bahiscanlı bahiscanlı bahisgaziantep escort bayangaziantep escort bayan

Bir hanede yaşayan kişi sayısı azaldı

Bir hanede yaşayan kişi sayısı azaldı
10 Mayıs 2019 - 0:38

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğütarafından, İstatistiklerle Aile, 2018bültenideğerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, hanehalkı büyüklüğünün azaldığı belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye’de 2014 yılında 3,6 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 3,4 kişi olduğu görüldü.

İllere göre incelendiğinde; 2018 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak olduğu belirtildi. Şırnak ilini 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkari ve Batman illerinin izlediği bildirildi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu illerin ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir olduğuna dikkat çekildi. Bu illeri, 2,8 kişi ile Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli illerinin izlediği belirtildi.

Tek kişilik hanehalkı oranları arttı

Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, TÜİK Adana Bölge Müdürlüğütarafından yapılan açıklamada, ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizde tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2018 yılında %65,3 olduğu ifade edildi. Tek kişilik hanehalklarının oranının ise 2014 yılında %13,9 iken 2018 yılında %16,1’e yükseldiği belirtildi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %16,7 iken 2018 yılında %15,8 olduğu bildirildi. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranının ise 2014 yılında %2,1 iken 2018 yılında %2,8’e yükseldiği belirtildi.

Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin, 2018 yılında %25,6 ile Tunceli olduğu bildirildi. Tunceli ilini %25,5 ile Gümüşhane’nin, %24,5 ile Giresun’un izlediği ifade edildi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu ilin, %9 ile Diyarbakır olduğu belirtildi. Diyarbakır ilini %9,3 ile Van’ın, %9,4 ile Batman’ın izlediği bildirildi.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin, 2018 yılında %72,2 ile Osmaniye olduğu bildirildi. Osmaniye ilini %72 ile Kayseri’nin ve %71,1 ile Adıyaman’ın takip ettiği ifade edildi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu ilin, %54,5 ile Tunceli olduğu bildirildi. Tunceli ilini %54,8 ile Gümüşhane’nin ve %54,9 ile Artvin’in izlediği belirtildi.

Hanehalklarının %8,9’unu tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu

Yapılan açıklamada, Türkiye’de 2018 yılında toplam hanehalklarının %8,9’unu tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu ve daha detaylı incelendiğinde; toplam hanehalklarının %1,9’unu baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının, %7’sini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu ifade edildi.

Tek ebeveynli hanehalkı en fazla Bingöl’de görüldü

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğütarafından yapılan açıklamada, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu illerin 2017 yılında %10,3 ile Bingöl ve İzmir olduğu bu illeri, %10,1 ile Malatya ve Adana, %9,8 ile Hatay ve Elazığ illerinin izlediği belirtildi. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise %6,1 ile Tokat, %6,4 ile Nevşehir, Yozgat ve Burdur, %6,5 ile Bayburt ve Bitlis olduğu ifade edildi.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğütarafından yapılan açıklamada, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin, 2018 yılında %10,8 ile Bingöl olduğu, bu ili, %10,7 ile İzmir, %10,6 ile Malatya’nın izlediği belirtildi. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise %6,6 ile Bayburt, Yozgat ve Tokat, %6,7 ile Ardahan, Nevşehir ve Burdur, %6,8 ile Bitlis olduğu ifade edildi.

Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu illerin %8,5 ile Bingöl, %8,4 ile İzmir ve %8,3 ile Adana ve Ankara, en düşük olduğu illerin ise %4,6 ile Ardahan, %4,9 ile Bayburt ve %5 ile Burdur ve Yozgat olduğu; baba ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu illerin %3,1 ile Kilis, %2,8 ile Malatya ve %2,7 ile Gümüşhane ve Trabzon, en düşük olduğu illerin ise %1,3 ile Nevşehir, %1,4 ile Adıyaman ve %1,5 ile Kayseri, Uşak, Bitlis, Tokat, Konya, Niğde ve Sivas olduğu ifade edildi.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Şırnak oldu

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin, 2018 yılında %29,8 ile Şırnak olduğu, Şırnak ilini %26,6 ile Hakkari ve %25,2 ile Batman illerinin izlediği bildirildi.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu ilin, %9,8 ile Eskişehir olduğu, Eskişehir ilini %10,3 ile Çanakkale ve %11,1 ile Balıkesir izlediği ifade edildi.

Mutluluk kaynağı aileler

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2018 yılında %74,2 olduğu bildirildi. Erkeklerin %78,7’si kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini ifade ederken bu oranın kadınlar için %69,7 olduğu görüldü.

Bireylerin %20,1’inin yoksulluk sınırının altında olduğu görüldü

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı incelendiğinde, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranının 2017 yılında %20,1 olduğu belirtildi. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek ebeveynli en az bir çocuğu olan hanehalklarının %26,3’ünün hesaplanan göreli yoksulluk sınırının altında yaşadığının gözlendiği belirtildi.

Bağımlı çocuk; 18 yaşından küçük olan veya 18-24 yaşında olup ekonomik açıdan pasif ve ebeveynlerinden en az biri ile yaşayan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranı %25,1 iken bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranı %6,7 olduğu bildirildi.

En fazla koruyucu ailenin İstanbul’da olduğu görüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2018 yılında Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 289 olduğu, koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde; en fazla koruyucu ailenin 486 aile ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u 360 aile ile İzmir, 312 aile ile Ankara, 201 aile ile Kayseri ve 187 aile ile Kocaeli illerinin takip ettiği belirtildi.

 

escort hd porno

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort