Medya Yenigün

BİR TARIŞMA VESİLESİYLE

BİR TARIŞMA VESİLESİYLE
Mehmet Yaman( mehmet@medyayenigun.net )
120
15 Mart 2019 - 0:45

BİR TARIŞMA VESİLESİYLE, (Maturidi,Eşari vs. geçmişteki kıymetli zatların da üzerinde durduğu konuları da kapsayan) KADER HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BİR DEĞERLENDİRMEMİZ:

Kuranın yüklediği ana anlamlar yanında,tarih içinde farklı kişiler tarafından kader kelimesine yüklenen anlamlar farklı farklı olmuştur.
Kader takdir etme, ölçme ve değerlendirme,miktar belirleme anlamlarını taşır.
“İnsana yaptığının (sa’yinin) karşılığı vardır:ان ليس للانسان الا ما سعى” ayeti ile insanın kaderi yaptığına (amellerinin sonuna) bağlanmıştır ayetleri, (ki, bu konuda epeyce ayet vardır) insanın kendi iradesiyle yaptığı işlerin sonuçlarının da, kendi iradesiyle kayıp ya da kazancına vesile olacağını belirtir.
Rabbımız alternatifli bir değerlendirmeye göre,sonucu tecelli ettirir. Yani “şu şu şu işleri yaparsan, şu yoldan gidersen şu sonucu alırsın, bu işi yapar ve bu yoldan gidersen, bu sonucu alırsın” demiş ve takdir (ölçüm) işlemini kişilerin kendi özgür iradeleriyle yapacakları işlem ve eylemlerin sonucuna, kendi özgür iradeleriyle yapacakları seçimlerine bırakmıştır.
Yani külli irade, cüzi iradenin ortaya koyduğu alternatiflere göre tecelli eder.
Müslüman “şu tarihi şahsiyet şöyle dedi, öbürü bunu dedi” diye şahısları lider edinme ve onun peşinden gitme yerine, o şahıslar ne kadar değerli olsalar bile, onların da üstünde, Kuranın ve Rasulünün liderliğine kendini teslim etmeli. Öyle yapmazsa, iradesini o tarihi şahsiyetlerden herhangi birine teslim ederse (o şahsiyetler şu ya da bu açıdan ne kadar kıymetli olursa olsun), onları aşamaz ve diğer hususlarda da, varsa onların yanlışını devam ettirir.
O şahsiyetler, Allahın emir ve buyrukları olan Kuran ile rasulümüzün uygulamalarına ulaşmada ihtiyaç hissedersek, bize destek olabilir ve varsa takıldığımız yerler, o konuda onların aydınlatmaları da varsa, ancak o zaman bize yol açıcı olurlar. Ama yolumuz o şahısların da yolu olan, ulu yolda devam etmektir. Onlar geldi geçti, biz de geçeceğiz, kıyamete kadar insanlar da gelip geçecek ve her asrın insanlarının kazanım veya kayıpları kendilerinindir. Biz de bizden sonrakilere, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin verdiği sorumlulukla da, güzel örnekler bırakabilirsek bizlerden de gerektiğinde istifade ederek, gelecek nesiller yukarda saydığımız bu yolda aynı düsturlarla yürürlerse, kurtuluşa ereceklerdir.Allah bizleri o şahıslara tabi olmaktan değil, Kuranının emrine tabiiyetten sorguya çekecek. Sonuçta biz de geçmiş ümmetler gibi, kendi aklımızla ve irademizle oluşturduğumuz düşünce ve fikrimizle yaptığımız amellerimizin sonucuna kavuşacağız. Yani kaderimiz, kendi elimizde olacak. Rastgele oraya buraya savrulma yerine, ihtiyaç halinde tarihi şahsiyetlerin görüşlerini de değerlendirerek, ama, Allahımızın Ayetlerdeki iş’arları ve rasulümüzün bu iş’arlar doğrultusundaki sünneti doğrultusundaki mütaakkıl, mutezekkir, mutedebbir,mutefaggıh ve müddekirane değerlendirmelerimizin sonucunda oluşturacağımız eylem ve işlemlerle, kendi geleceğimizi belirleyeceğiz ve ona göre sorguya çekileceğiz.
Temel ölçü budur, kurtuluş bundadır vesselam!…”

escort hd porno