Medya Yenigün

“Bu Sistem, Uğruna Kan Akıtılmadan Uygulanamaz!..”

“Bu Sistem, Uğruna Kan Akıtılmadan Uygulanamaz!..”
Avatar
Mehmet Yaman( mehmet@medyayenigun.net )
452
21 Nisan 2017 - 11:06

Bu ürkütücü cümle, aylar evvel, Sayın Kılıçtaroğlu tarafından söylenmişti. Şimdi de “bu referandum sonucunu kabul etmiyoruz. Haydin herkes sokaklarda eylem yapmaya!..” diyor.

Birkaç gün evvel, TGRT’ nin bir kısım hissesiyle FOKS tv. nin sahibi bulunan Beynelmilel Siyonist şebekenin finansörü Soros ülkemize geldi ve bir dizi temaslardan sonra, ülkemizde sokaklara dökülecek insanların finansmanı için, 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

Amerikan CNN ve İngiliz BBC canlı yayın araçları günlerdir, Taksim’de bekliyor.

Gerek Amerika’da ve gerekse İngiltere dahil Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan Siyonizm’in emrindeki yayın organları, koro halinde ülkemiz aleyhine toplu yayınlara geçtiler.

Halkoylamasını takip için yurt dışından gelen kişilerin, özel görevlendirilmiş PKK ajanları ve ülkemizi bölmeye çalışan odakların destekçileri olduğu ortaya çıktı.

Ülkemizde, Sayın Kılıçtaroğlu’nun çağrısı istikametinde eylem hazırlıkları yapan ve bunlara katkı sağlayacağını ifade eden çeşitli kuruluşlar harekete geçti.

Halkoylamasında muhalefete geçen sair siyasal parti mensupları da, halkın sokağa çağırılması için sosyal medyada hiç beklenmedik teşvik ve tahrikleri olduğunu görüyoruz.

Bir takım basın organları, sürekli yalan ve iftiraya yönelik haber imalatı ve yorumlarla, ülkenin felakete sürüklenmesi faaliyetine yangın pompalamaya devam ediyor.

Bu arada okyanus ötesinden, Sayın Kılıçtaroğlugillere de sürekli talimatlar geliyor adeta… Mesela, sine-i millete dönmek gibi…

Gezi olaylarının yeni bir örneği… Bu sefer gezide yaptıkları hataları yapmadan daha planlı…

Bugünkü tablomuz bu!.. Düşünen insanlarımız için, çok tehlikeli mizansenlerin uygulamaya konduğu ciddi bir kaos… Ve bu kaosun hazırlayıcılarının beklediği sonuç, ülkemizin yıkılması… Ne hazin bir tablo ki, burada figüranlık yapan yerli insanlarımız, siyasal ve çıkarsal kaprisleri uğruna ülkenin böyle bir felakete sürüklenmesine çanak tutuyorlar.

Bütün bunların kaynatılmasına sebep olan son olay ne?..

Bilindiği gibi, sandık başkanları kamu görevlisi, yani okur-yazar ve aklı başında insanlar. Bunlar bir hafta evvel eğitime tabi tutulur, zarfların ve pusulaların mühürlenmesi dahil seçim ve sayım işlerinin nasıl yapılacağı hususunda eğitilirler ve bu hizmetlerin karşılığında da ciddi bir para alırlar. Sonra bütün seçim evrakı torbalar halinde bunlara teslim edilir, seçim sabahı beklenir. Seçim sabahı, o sandığın başında tüm partiler adına görevli bulunan bütün kurul üyeleri, müşahitlerin de yanında zarfları mühürler tutanaklarına tutar ve oylama saatinin gelmesini beklerler.

Bir takım sandıklarda zarflar ve pusulalar önceden mühürlenmemiş ve zabıt tutularak oylamadan sonra mühürlenmiş olup, vaki itiraz üzerine, günün öğle saatinden evvel olay, YSK’na iletilmiş, YSK da bu zarfların ve pusulaların kendi verdikleri evrak olduğunu ve sahtelik bulunmadığını görüp, daha sandıklar açılmadan, bu kişilerin kime oy verdikleri de belli olmayıp, oylama devam ederken, kamunun selameti açısından bir karar vermiş. Bu kararında da, daha önce verilmiş bulunan 1980 öncesi ve sonrası YSK’nın tüm kararları emsal gösterilerek gerekçesinde belirtilmiş. İncelemede, YSK’na itiraz eden bu partilerin sandık kurullarındaki üyelerinin de olayı tesbit, itiraz etmeden muvafakat ve onaylarıyla oylamaya devam ettikleri görülmüştür. Onlara da parti genel merkezinden bu yönde talimat verilmiş.

YSK’nın verdiği bu kararın, seçimin selameti bakımından en ufak bir etkisi yok. Oylama, tüm serbestliği, rahatlığı ile demokratik hakkın kullanımı zevkini tada tada, seçmenlerimizin sandık başlarına, görülmemiş bir oranda akın ederek, asayişin ihlaline ilişkin hemen hiçbir haber duyulmadan başarıyla tamamlarıyla sonuçlanmıştır. Seçmenlerin iradelerini etkileyecek, baskılayıcı hiçbir davranışa rastlanmadığı, şikayetçi partilerin beyanlarıyla da ortada bulunmaktadır.

Baştan beri, her türlü taktikler düşünülerek planlanmış ve böylesine bir tehlikeye sürüklenmeye çalışılan bu olayda, ilk gün sosyal medyada bulunduğumuz paylaşımlarda da belirttiğimiz gibi, mühürsüz zarf kullanan tüm sandıkların başkanların siyasal tercihlerinin tesbiti halinde pek muhtemeldir ki, onların da şikayetçi partiler doğrultusunda olduğu görülebilecektir. Eğer öyleyse, bu sandık başkanları, kurulu da etkileyerek bilerek ve kasten mühürlememişler ki, sonucu az çok tahmin edilen bu oylamadan sonra, şikayet ve kargaşa unsuru olabilsinler. Yani, bu mühürlememe olayı da pek mümkündür ki, yukarıdaki mahfillerin icraatının figüranları olarak kullanılmış ve gözden çıkarılmış insanlar olabilir.

Koca devletimizin parçalanmasının 100. yılında, hızını alamamış emperyalist zihniyetin ülkemizi yeniden parçalama ve yok edemeyeceklerine göre, yeni küçültülmüş sınırlara hapsetme faaliyetleri, artık görülmeli ve içimizden oluşturulmak istenen ihanet odaklarına karşı, çok dikkat etmeliyiz.

Şahsi olarak pek çok tenkitlerini yapabileceğimiz iktidar mensupları, en başta sürüklenmek istediğimiz bu felaketin idrakiyle, bundan sonraki söylem ve eylemleriyle stratejilerini iyi belirlemeliler. Öncelikli sorumluluk onlarındır. Eski yanlış söylemlerini bir kenara bırakıp, vatandaşın tümünü kucaklama sözlerine samimiyet kazandırmalı ve bunların müspet örneklerini hemen uygulamaya koymalıdırlar. “Alışmış kudurmuştan beterdir” sözü, onların geçmişte alışkanlık haline getirdikleri yanlışlıklarını, ne kadar zorlasalar da terk edemeyecekleri endişesine sürüklemektedir, zihnimizi. Karşı tarafın içerde ve dışarıda yapacağı şeytani tahriklere kapılmadan, bu dönemin suhuletle, sabırla ve başarıyla yönetilmesi çok önemlidir.

Aman ha, iktidar sözlerini çok düşünerek, boğum boğum çıkararak söylemeli ve halkımızın da akıllı ve düşman oyununa gelmeyecek bir takdirle, olayları karşılaması gereklidir. Aksi hal, ülkenin sevgili Kılıçtaroğlu’nun dediği ve beklediği gibi kan gölüne dönmesine sebep olacaktır. Saygılarımızla!.

Mehmet Yaman

Araştırmacı-Hukukçu

eşya depolamakocaeli escorttuzla escort
Yozgat araç kiralamaYozgat evden eve nakliyat