mersin escort bayan

Medya Yenigün

gaziantep escortgaziantep escortbrazzersgaziantep escortcanlı bahiscanlı bahiscanlı bahisgaziantep escort bayangaziantep escort bayan

Dirilişin ve Birliğin Yardımcısı Olsun!

Dirilişin ve Birliğin Yardımcısı Olsun!
Hakkı Çiftçi( hakki@medyayenigun.net )
272
05 Ocak 2019 - 1:03

Üç kuruşu bulunca devlet olduğunu zanneden, kıçı kırık karton devletler, üzerimizde hile ve desise dolu plan yaparken;

resmi 7000 yıllık ve gayriresmi 9000 yıllık şanlı tarihinde şeref dolu sayfaları bizlere armağan eden ecdadımızın Çanakkale’de kefensiz yatanları varken,

Sakarya’nın rengi, hâlâ kıpkızıl kan akıyor ve Musul, Kerkük, Telaffer, Khazur, Tuzhurmatu, Filistin, Gazze, Batı Şeria, Doğu Türkistan, Uygur, Halep,Şam, Bayırbucak, Cerablus, Bosna, Kosova, Karabağ,Hocaali,Ağdam, Türk İslam beldeleri zalimin zulmü altında inim inim inlerken,

son zamanlarda Şehidlik, gazilik şerefini taşıyan Müslümanların kanı oluk oluk akarken, abdestini kanıyla alan gökçek yiğitlerin bir bir toprağın kara bağrına gül bahçesini girercesine düşerken;
düşmanlarla işbirliği yapıp şanım şerefim ve eğemenliğimin sembolü Gazi meclisimin tepesine bombalar yağdıran alçaklar varken,

düşmanlara alkış tutan içerdeki kahpelerin sınır kapılarımızın anahtarını müstemleke için sunan vatanım üzerinde vatan kurma derdinde olan kimisi kedi köpek, kimisi maymun sahipli Noel babalı bacadan giren hırsızlar işgal hazırlığındayken,

İslâm topraklarını işgal eden Yahudi varlığı İsrail, Müslümanları her gün öldürürken, yer ve yurtlarından ederken, evlerini başlarına yıkarken, İsrail denilen Yahudi varlığı, bölgede aslan kesilip sağa sola pervasızca saldırırken,

emperyalist yamyamlar yanı başımda Irak’ı, halepi, şamı, Musulu Kerkükü bombalar, Tunus’u bombalar, Lübnan’ı bombalarken,
Bosna Hersek de Sırp köpeklerinin, çakallarının pervasızca vahşi saldırıları altında Bosnalı Müslümanlar inim inim inleyip İmdat feryatlarıyla dünyayı sallarken,

binlerce Müslüman; ineğe tapan Hindular inek perest Hindistan tarafından boğazlanırken, evleri, camileri başlarına yıkılırken o bölgedeki Pakistan devleti denilen hem de Müslüman olduğunu iddia eden o varlık ve yöneticiler Bön bön bu feryat edenleri seyrederken,

2,5 milyon Ermeni çapulcusundan oluşan Ermenistan bir ilke tanımadığını ilan ederek Azerbaycan topraklarına saldırıp, Köyleri, şehirleri işgal ederken ve bu tavrı ile etrafındaki tüm devletlere adeta meydan okuyup, On binlerce Azeri Müslüman’ı evinden, yurdundan edip,. binlercesini katledip ve yaralıyorken; Nikaragua’daki muhalif gruplara 1980’li yılların başında yardım yapmakla övünen Ortadoğunun İngiliz imamı İran, burnunun dibinde 2,5 milyon Ermeni çapulcusundan oluşan, Ermenistan devleti tarafından 10 binlerce Müslüman’ın yer ve yurdundan edilmesi, binlercesinin öldürülmesi karşısında tarafsız olduğunu ilan ediyorken,

Benim beldelerimde kardeşlerimin yaşam hakkını çok gören; Bizleri dünya sahnesinden silip tamamen ortadan kaldırmak, paramparça etmek, yok etmek için saldıran Yahudiler, Sırplar, Ermeniler, Rumlar, Hindular ve bunlara yataklık eden Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve benzeri sömürgeci kâfir devletler İslâm aleminin ve Müslüman toplulukların başına çullanmışken, servetlerimizi kapışırken, kardeşlerimi kesip, katlederken, ırzımız çiğnenirken ve her yönden, saldırı üstüne saldırılar yapılırken,

Gireceğimiz yılın sorumluluğunun idrakıyla hareket edip, her şeye, herkese karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmayı ve insanlık alemini İslâm’ın aydınlığında, Kur’ân ve Sünnet rehberliğinde huzur, barış ve saadete kavuşturacağı, iman telkiniyle dinin ve vicdanın sesinin susturulmadığı,

Türk İslamın diyarlarının hainlerce işgal edilmediği, bunca yaşanan zalimin zulmüne karşı duyarsız kalıp çılgınca eğlencelere dalmış leşten daha hissiz ve duygusuz sığır kalabalık kokmuş mındar canların bulunmadığı,

milletimizin alçakça darbelerle vurulmadığı,

ve hain, gafil, terör yanlılarına kahpece alkışların tutulmadığı,

ehl-i salibin (haçlının) o hayâsız yüzüne şamarın indirildiği

ve sözlerine güvenilmediği ve işbirliği yapılmadığı,

zalimlere diz çöktürülüp mazlumların ayağa kaldırıldığı,

her anının şehadet arzusu şevki ve coşkusuyla dolu dolu yaşandığı;

ayyıldızlı bayrağımızın en yükseklerde dalgalandırıldığı

bütün Türk İslam diyarında zulümlerin dinip necip,soylu ve şanlı milletimizin gururu, şanı ve şerefi, izzeti, iffeti ve muhabbeti İslamda bulduğu

şuurun, idrakin insanlığa umuda dönüştüğü,

başına Ya Allah Bismillah, sonuna da Elhamdulillah
diyeceğimiz amellerle dolu yeni bir yıl dileğimizin mana ikliminde;

Hayanın, izzetin, iffetin, şerefin, onurun, haysiyetin, önem ve öncelliğinde

bilginin, faydanın, huzurun, sağlığın,mutluluğun, başarının, gelişmenin, dayanışmanın, işbirliğinin, sevginin, saygının, sadakatin, ilimin, bilimin, uygarlığın,medeniyetin, kimlikli yaşamın, benlikli duruşun, özgeçmişini önceden yazmışlığın, adaletin, sadakatin, cesaretin,toplumculuğun, açıklığın, şeffaflığın, hesap verilebilirliğin,hukuka uygunluğun,ahlaklılığın,şahsiyetçiliğin ve erdemliliğin temelde kabul gördüğü,

her satıh da vatanımızın ve bayrağımızın ileri gitme ülküsüyle bezendiği,

ezanların davetiyle akın akın İslama ve Müslümanlığa dahil olanların ve İslami yaşantıların bütün cihana yayıldığı,

Türklük gurur ve şuuruyla İslam ahlak ve faziletinin ve izettinin yaşandığı, ilayikelimettullahın temel kılındığı milli ve dini bütünlüğümüzün korunduğu,

dindarlarımızın sıratı mustakimden ayrılmadığı bir vicdana sahip olduğu,
dinsizlerimizinse ise seni anlayacak bir şuur ve idrakle iz’ana kavuştuğu,

yöneticilerimize Haktan, adalettten, sadakatten, onun bunun taşeronu olmaktan kurtaran bir miz’anla buluştuğu,

yönetilenimize fedakarlık istismarcılarına karşı koyan ve aklı kalkan olarak kullanan akl ü imkana kavuşturduğun anların sayısının arttığı,

haksızlığın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun,ahlaksızlığın, soysuzluğun, gafletin, hamakatin, rehavetin, hıyanetin,dallaletin,enaniyetin, nankörlüğün,bencilliğin, haysiyetsizliğin, iffetsizliğin, ahlaksızlığın ve zalimlerin tiranlığının son bulduğu,

teslimiyetçiliğin ve müstemleke zihniyetin vicdanlarda kovulduğu,

kan ve gözyaşının Müslüman-Türk dünyasından defedilerek Urumçinin huzur bulduğu,

Karabağın mutluluğa kavuştuğu;

Kerkük’ün sızısının durduğu

dünyadaki bütün müslümanların gözlerinin yaşının kuruduğu,

huzur ve güvenin temin edildiği

her durum, zaman, suret ve şart da mazlumların davasını güdenlerin şerle mücadelenin ve mücadelecilerin sayısının arttığı

başı dik, alnı ak ve sevdası Hak olanların çoğaldığı,

Öte yandan;

Cıva gibi soğuk görünce inen,
sıcak görünce yükselenler,
namusunu, gayretini bir tek ılık bakış kazanmak için
satanlar,
sonra bu alışverişin gölgesinde rahat rahat yatanlar,
düz matlabı eğrisi ile yorumlayanlar,
öz adını inkâr edip unvana kara yazanlar,
görünüşüyle gülüş, eliyle zehir eken,
şeker sözlü bin bir yüzlü habisler,
kara niyetiyle sözlerinin ak rengine bezek vuranlar,
süsleyenler, iblisler,
eğilerek yükselen alçaklar,
yaltaklar, rüşveti benine akide edinenler,
öz ana dilini özge dil sayanlar,
özüne üvey özgeye yamak olanların haricindekilerin

yeni yılımızı;

En samimi, içten selam,saygı,sevgi ve dua ile keşkelerin olmayacağı

ve tevbelerin tutulacağı

Türk gavim gardaşlarımızın lisaniyle;

Yeni yılınızı kutlerim! (Gagauz Türkçesi)
Yeni iliniz mübarek olsun! (Azerbaycan Türkçesi)
Teze iliniz mübarek! (Baku dışındaki Azerbaycan ağızlarında)
Teze yılınızı gutlayaarın! (Türkmen Türkçesi)
Yengi iliwiz mubarak olsun! (Kerkük/Erbil Türkmen Türkçesi)
Yengi iliyiz mubarak olsun! (Diğer Kuzey Irak Türkmenleri)
Yengi yılıngız mübarek bolsun! (Özbek Türkçesi)
Yengi yılıngızğa mübarek bolsun! (Yeni Uygur Türkçesi)
Cangı cılıngız kuttu bolsun! (Kırgız Türkçesi)
Canga cılıngız kuttı bolsın! veya Cana cılınız ben! (Kazak Türkçesi)
Canga cılıngız kuttı bolsın!(Karakalpak Türkçesi)
Sezne yanga yıl belen tebrik item! (Tatar Türkçesi)
Yanı ılınız kaırlı (mubarek) olsun! (Kırım Tatarcası)
Ceni cılınız kutlu bolsun! (Moldova Tatar ağzı)
Hezze yangı yıl menen kotlayım! (Başkırt Türkçesi)
Cangngı cılığıznı alğışlayma! (Karaçay-Malkar Türkçesi)
Yana yılınız men! (Nogay Türkçesi)
Yangı yılıgız kutlu bolsun! (Kumuk Türkçesi)
Sizni yanhı yıl bıla kutleymın! (Karay/Karaim Türkçesi)
Naa çılnang alğıstapçam şirerni! (Hakas Türkçesi)
Caa çıl-bile bayır çedirip or men! (Tuva Türkçesi)
Slerdi cangı cılla utkup turum! (Altay Türkçesi)
Naa çıl çakşı polzun! (Şor Türkçesi)
Ehigini şanga cılınan eğerdeliibin! (Sahaca / Yakutça)
Sene sul yaçepe salamlatap! (Çuvaşça)
yüce Allah; DÜNYA ÜZERİNDE ZÜLÜM GÖREN Yüce soylu necip Türk milletimizin ve mensubu olmakla varlık ve şeref bulduğu ÜMMETİN ÇEKTİKLERİ EZİYETLERİN, Yüce soylu necip Türk milletimizin ve mensubu olmakla varlık ve şeref bulduğu ÜMMETİN Dirilişinin ve Birliğinin YARDIMCISI OLSUN

escort hd porno

izmir escortizmir escortizmir escortizmir escort