mersin escort bayan

Medya Yenigün

gaziantep escortgaziantep escortbrazzersgaziantep escortcanlı bahiscanlı bahiscanlı bahisgaziantep escort bayangaziantep escort bayan

Dostların Görüşleri

Dostların Görüşleri
Mehmet Yaman( mehmet@medyayenigun.net )
367
01 Şubat 2019 - 1:05

Kuranda geçen nüşuz ile ilgili yaptığımız değerlendirmenin açılımını isteyen bir dostumuza verdiğim cevabı, dostların görüşlerine arz ediyorum:

“Saygıdeğer Mehmet Selçuk beyciğim, Kuranda, Zina dahil başka erkeklerle gayrimeşru ilişkilerle, kocasının yatağına çağırma halini de kapsayan ve Allahın koyduğu sınırların ihlalinden kaynaklanan huzursuzluk hallerini içeren “nüşuz” halinde aile içini ilgilendiren düzenleyici bir hukuk kuralı vardır. Aile içinde problemin çözümü, her ne kadar tarihi örf ve adetimizle kültürümüzde çok ağır düzenlemeleri içeriyorsa da, kuran ve sünnet esas olarak, insanın ifnasını değil, ıslahını esas alır. Böyle hoş olmayan bir halin, hukuki düzenlemesi boşama, cezai düzenlemesi ise, ıslahı yönünde terditli bir uygulamadır. Bu uygulama, nasihat, yatağı (ve odayı) ayırma ve nihai olarak ta dövmedir. Eş vaz geçerek tevbe edip ıslah olmuşsa, o zaman dövme ve başa kakma bırakılarak aile bütünlüğü devam ettirilir. Yok koca aile birlikteliğinin devamında kendisi için sakınca görürse, boşar.
Bu aile içi bir çözümdür.
Cezalandırmanın toplumsal boyutu da vardır. Koca karısına zina isnat ederse veya bir başkası tarafından suçlanırsa, bunun yargılama usulü ve müeyyidesi de farklıdır.
Nisa suresi 34. ayet, aile içi cezai hukukuyla ilgili müeyyide ve Nisa 15 ile 17. ayetleri ile Nur suresi 2. ayeti ise aile dışı toplumsal cezai müeyyideleri ve sonuçlarını düzenliyor.
Nihai olarak, zina ile ilgili olarak, Nur 2. ayeti ve Nisa 17. ayetleri ceza hukukunun toplumsal inikasıyla ilgili temel maddelerdir.
Nüşuz aile içi hukukla, zina ise toplumsal hukukla ilgili değerlendirmelerdir. Bu vadide, asla aykırı olmamak kaydıyla, hukuksal açıdan daha geniş ve detaylı bilimsel değerlendirmeler için, dostlarımıza samimi arzımızdır.
Saygılar.
Mehmet Yaman
Rabat-Mağrim/Fas

escort hd porno

izmir escortizmir escortizmir escortizmir escort