marmaris tekne turları
 DÜNDEN BÜGÜNE RECEP TAYYİP ERDOĞAN  « Medya Yenigün

Medya Yenigün

 DÜNDEN BÜGÜNE RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

 DÜNDEN BÜGÜNE RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
Vehbi Korkutata
Vehbi Korkutata( vehbi@medyayenigun.net )
2.425
18 Eylül 2017 - 13:43

Dünden bugüne Recep Tayyip Erdoğan, Yıllarını ve birikimini insanların hissiyatlarına ve siyaseti dünden bugüne adayan kişi Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değildi. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’la siyasete yön vermişti. Allah’a hamdolsun ki, hiçbir zaman kişiliğinden taviz vermedi. Bir şiirden dolayı hapis cezası alan ve hiçbir zaman kin gütmedi, buda Allah’ın ona vermiş olduğu bir imtihandan başka değildi. Ama o yılmadı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı adayı oldu ama seçilemedi. Bu arada onunla ilgili medyada çok yalan haberler yayınlandı. ‘’Muhtar bile olamaz’’ dedikleri şahsiyet Allah’a hamdolsun ki, şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanı olarak Dünya’ya ismi duyuldu. İslam dünyasının gözü Recep Tayyip Erdoğan’la açıldı ve bizi kurtaran lider olarak tarihe geçti. ‘’Dünya lideri olarak’’ İslam dünyasında konuşulmaya başlandı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulmasıyla birlikte, “değişmeyen tek şeyin değişimdir” deyişinde olduğu gibi Türkiye’de de bir değişim rüzgârı esmeye başladı. İşte bu yüzden Türkiye AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte ülke rahat bir nefes aldığı da aşikârdır. Türkiye’deki vatandaşlarımız da sabah kalkınca hükümet gitmiş ve ülke tekrar kaosa girdiğini gözlemlediler. AK Parti’nin iktidarı ülkeyi kaostan kurtardı ve ülke ‘’aydınlık geleceğe’’ AK Parti iktidarıyla rahat bir nefes alabildi. Çünkü bu ülke tam bir ‘’koalisyon’’ merkezi haline gelmişti ve ülke insanı da şaşırmışlardı. Meselelere yapıcı ve “kazan, kazan” anlayışıyla yaklaşmakta, taraflara da bu algıyı ve anlayışı aşılamaya çalışmaktadır. Bir başka deyişle tarafların menfaatlerinin çatışmayacağı, ortak paydada buluşabileceği çözüm arayışlarına girişmektedir. Osmanlıdan beri devam eden deneyimli diplomasi geleneğimiz ve birikimimiz bu sorunların çözümüne yönelik Türkiye’ye hem potansiyel hem de etki gücü sağlamaktadır. Bu ülke insanı neler neler görüp geçirmedi, ama kendilerini ‘’dünya liderine adayan bu aziz millet’’ kararından asla taviz vermeyecekleri aşikârdır.

2000’li yıllarında başında ağır bir ekonomik kriz yaşamış olmasının da etkisiyle, AK Parti iktidara geldikten seçim öncesinde de Acil Eylem Planı’nda da açıkladığı gibi dikkatini öncelikle raydan çıkan ekonominin çeki düzen verilmesine harcadı. Bunu yapmasında da haklı nedenleri yok değildir. Erdoğan ve Kurmayları ‘ekonominin önemli bir araç olduğunun ve iç siyasette olduğu kadar dış siyasette de ekonominin birincil şekillendiricilerden olduğunun farkındadır’. Dış siyasette gelinen bu noktanın ekonomi ile direk bağlantısını görmek istersek Türkiye’nin 2002’de dünyanın 26.ekonomisi, 2010 da 16.sırada olmasına bakmamız yeterli olacaktır. Şu bir gerçektir ki, Türkiye dış politikasında özgüveni yüksek ve daha aktif bir rol üslenmesinin altında yatan en büyük etken ekonomisinde yaşadığı büyüme ve gelişmelerdir. Gelin Türkiye’nin kronikleşmiş sorunları karşısında AK Parti’nin ürettiği yeni ve yeniliğe açık Dış politikaların örnekleri bu aziz millet çok iyi hatırlamaktadır.

 

Ak Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde, Türk Dış Politikası çok büyük dönüşümler yaşamıştır. Türkiye  demokrasiyi daha içselleştirmiş dahası  bölgesinde de demokrasiyi ve onun değerlerini bir araç olarak kullanmıştır. İnsan hakları,  hukuk devleti anlayışı,  güvenlik algısının değiştirilmesi ve genişletilmesi, şiddetin her türlüsünün reddedilmesi ve son olarak mevcut ya da gelişen tüm sorunlar karşısında “iletişimin kanallarının” her daim açık olunmasına önem verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti aziz milleti liderini ve ‘’Başkanını’’ seçmişleridir ve sonuna kadar da başkanının yanındalar ve siyasi liderlerin hoşuna gitmeyebilir, ama’’ bu aziz millet kararından asla vazgeçmeyeceği de muhakkaktır. Bakınız’’ son günlerde Müslüman üzerinde siyaset yapan ‘’Yahudi lobisi’’ ellerinden ne geliyorsa esirgemiyorlar. Müslümanlar katlediliyor ve bütün İslam dünyası seyretmekle yetiniyor. Özellikle Arap dünyasından hiçbir ses çıkmıyor, ama başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, neye mal olursa olsun ben o mazlum ‘’ARAKAN’ ’lıların yanındayım söylemi bütün dünyada yankı buldu. İşte dünya lideri bu, böyle bir katliam hiçbir Müslüman lider kabullenmemesi lazımdır, bugün onlara ve yarın bizlere ne malum gelmeyecektir. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Devleti Hasta Adam imajından,  Ak Parti hükümeti ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Yatağından Kaldırılmış, omuzunda biriken tarihsel tortulardan silkelenerek, emin adımlarla Ecdadımız Osmanlı Ruhunu yeniden yakalayarak emin adımlarla kaldığı yerden bu aziz milleti için emin adımlarla ve kararlılıkla yürütmektedir. Başkan neyi yapıyorsa bu ülke için ellerinden ne geliyorsa esirgemiyor ve ‘’son nefesine kadar da bu aziz milletinin yanındadır.’’

Sevgi ve Saygılarımla

Araştırmacı Gazeteci Yazar

Vehbi KORKUTATA

 

 

rokettube
marmaris tekne turu