marmaris tekne turları
Erkan Okulları’nda yeni eğitim yılı heyecanı « Medya Yenigün

Medya Yenigün

Erkan Okulları’nda yeni eğitim yılı heyecanı

Erkan Okulları’nda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı heyecanı, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri ile başladı.

Erkan Okulları’nda yeni eğitim yılı heyecanı
287
16 Ağustos 2017 - 14:30

 

Eğitim-öğretim hizmetlerinin daha iyi, daha rasyonel ve beklentiye cevap verecek şekilde organize edilmesi amacıyla gerçekleştirilen seminerlere, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

 

Erkan Okulları Genel Koordinatörü İzzettin Yüzçelik, programın açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin her zaman donanımlı olması gerektiğini belirtti. Öğretmen ve öğrenci arasında eğitim-öğretim yılının ilk gününden itibaren bir güven ve sevgi bağı oluşması gerektiğinin altını çizen Yüzçelik, “Öğrenci, öğretmenin sevgisinden emin olmalı. Anne ve baba, çocuğunu emanet ederken hiçbir endişeye kapılmamalı” dedi.

 

“Sürekli iletişim halinde olun”

 

Öğretmenlerden öğrencileri ve velilerle güçlü bir iletişim kurmalarını isteyen Yüzçelik, “Veliyle iletişimi aksatmayalım. Defterimizin bir köşesinde velinin telefon numarası kayıtlı olmalı. Çocuğu tanımak istiyorsak anne ve babasıyla işbirliği yapmamız lazım. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Emeğimiz boşa gitmez. Bunları hayata geçirmediğimiz sürece başarılı olma şansımız yok” diye konuştu.

 

“Cumhuriyet evlatlarını yarına hazırlamalıyız”

 

Öğretmenin görevinin milli değerlere saygılı, inançlı, yurtsever insanlar yetiştirmek olduğunun altını çizen Erkan Okulları Genel Koordinatörü İzzettin Yüzçelik, şöyle devam etti:

 

“Vatanını bilen, bayrağını bilen gençleri yetiştirmek toplumun görevi. Çalışan, üreten, paylaşan, anne-babaya ve öğretmene saygıda kusur etmeyen insanı yetiştirmek ise öğretmenin görevidir. Cumhuriyet evlatlarını yarına hazırlamak öğretmenin görevidir. Bu da sağlıklı bir eğitim-öğretimle olur.”

 

“Ölçme ve değerlendirme” semineri

 

Programın ikinci gününde ise öğretmenlere, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Oktay Güzeller tarafından “Ölçme ve Değerlendirme” semineri verildi.

 

Öğretmenlere, “Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri, davranışların gruplandırılması ve örnekleri, öğrenme modelleri, ölçme araçları ve hazırlanma süreçleri” konu başlıkları altında bilgiler aktaran Güzeller, eğitimde öğrenciye kazandırılmak istenen davranışların 3 başlık altında toplandığını ifade etti. Bunlardan ilkinin; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeyi içeren “bilişsel alan” olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Cem Oktay Güzeller, diğer ikisinin ise tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, kişilik haline getirmeyi içeren “duyuşsal alan” ve algılama, kurulma, klavuz haline getirme, mekanikleşme, beceri haline getirme ve yaratmayı içeren “psiko-motor alan” olduğunu kaydetti.

 

Yazılı yoklamada uyulması gerekenler

 

Yazılı yoklamaların geliştirilmesinde uyulması gereken kurullara da dikkat çeken Güzeller, test planında özellikle, ‘sınavın amacı nedir, ölçülecek davranış nelerdir, hangi konular ya da alt konular ölçülecektir, ölçülecek davranışlardan hangisi ya da hangileri, hangi konu ya da konular ile bağdaşık olarak ölçülecektir, testte kaç madde bulunacak ve bu maddelerin ölçülecek konulara ya da davranışlara göre dağılımı nasıl olacaktır?’ sorularının açık biçimde cevaplandırılmış olması gerektiğini dile getirdi.

 

Cem Oktay Güzeller, yoklamalarda kısa cevaplı çok sayıda madde yazılması, bunların açık ve anlaşılır olması, sürenin kısıtlı olması nedeniyle maddelerin önceden yazılıp çoğaltılarak öğrenciye verilmesi gerektiğini belirterek, maddelerin başında cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama ya da yönerge bulunmasına ve puanlara hata karışmaması için önlemler alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Doç. Dr. Cem Oktay Güzeller, seminerde, sözlü sınavlarda göz önünde bulundurulacak hususlar ve çoktan seçmeli testlerin özellikleri hakkında da öğretmenlere detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

 

Hizmet içi eğitim programı, psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul’un tarafından verilecek seminerle devam edecek.

 

rokettube
marmaris tekne turu