Medya Yenigün

ERMENİ DİASPORA’NIN KİRLİ YÜZÜ

ERMENİ DİASPORA’NIN KİRLİ YÜZÜ
169
28 Nisan 2017 - 14:53

TÜRK MİLLETİNİN ONURUNU KIRMAK

SOY KIRIMCI MİLLET YAKIŞTIRMASIYLA MAHKUM ETMEKTİR.

Ermenilerin yüzyıllar boyu beraber yaşadığı insanlarımıza ve AZERBAYCAN-HOCALI da Rusya’nın desteğiyle insanlık dışı yaptığı hunharca katliamının, zalimliğinin, zulmünün ve ihanetinin bedelini ödemeleri gerekirken, kurucusu olduğu ASALA ve PKK terör örgütleriyle Türkiye’nin varlığı, birliği ve dirliği ile bölünmez bütünlüğüne haince darbe vurmaya yeltenen Ermeni diasporasının Türklerin Ermeni soykırımı yaptığını iddia etmeleri ise Ermenin yalanı, iftirası ile ikiyüzlülük oyunundan başka bir şey değildir.

Osmanlı’nın hem doğuda hem de Birinci Dünya Savaşında kaybetmelerinin iki nedeni vardı. Sarıkamış dağlarında 90 bin askerimizin donarak ŞEHİT olmaları. İkinci neden ise; Ermeni ayaklanmasıydı.

Birinci Dünya Savaşı tehditleri ortaya çıktığında ve Osmanlı ordusu seferberlik ilan ettiğinde Osmanlı topraklarında Osmanlı’nın koruması altında yaşayan ve tebaası olan Ermenilerinde aslında askere yazılmaları gerekiyordu. Osmanlı ordusu Hopa, Erzurum, Hınıs, Van bölgelerinde çağrıya uymayarak hiçbir Ermeni’nin askere katılmadığını gördü. Katılan birkaç avuç Ermeni ise de daha sonra firar ettiler. Osmanlı’ya ihanet için çeteler kurdular, eşkıya çeteleri oluşturdular. Kilikya’nın isyancıları ile birleştiler. Yıllarca üzerinde yaşadıkları topraklara saldırdılar. Doğu Anadolu’da Ermeni çeteleri Osmanlı’ya karşı gerilla savaşı başlattılar. Ayrıca, komitalar oluşturarak insanlarımıza eziyet, zulüm yaparak zalimliğin en büyük acımasızlığını yaptılar. Rus işgal güçlerinde birlik oluşturdular. Binlerce insanımızı katlettiler, köyleri yaktılar, kadınlara tecavüz, çocukları da süngüden geçirdiler, yaptıkları kıyımlarla toplu mezarlara gömdüler.

Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin, kin ve nefretle Ermeni isyanını başlatması, Van ilimizin Ermenilerce işgal edilmesi ile Mayıs 1915’te TEHCİR yasası oluşturularak Ermeniler zorunlu göçe tabi tutuldular. Sözde Ermeni soykırım uydurmasıyla oluşturulan; Ermeni Diasporası’nın planları yüzyıldır değişmedi. Doğu Anadolu’da ve Güney Kafkaslarda bir Ermenistan kurmak istiyorlar, buralarda yaşayan halkın hilafına ihanetçi Ermeniler planlarını gayet net bir şekilde ortaya koydular.Planlarına göre; öncelikle Türkiye Cumhuriyeti bir Ermeni soykırımı olduğunu itiraf edecek ve özür dileyecek. İkinci olarak Türk devleti tazminat ödeyecekler. Üçüncü olarak da bir Ermeni devleti kurulacak, bu devletin sınırları Erzurum ve Van’ı kapsayan toprak bütünlüğünü içine alacak şekilde yeniden oluşturulacak.

Ermeni Diasporası’nın 1915’deki politikası bu idi. Bugünde, yarında sözde soykırım teranesi ile oyunları oynayacaklar. Ermenilerin asılsız, uydurma isnatları gerçekle bağdaşmayan tutum ve davranışlarını çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. Bu iddialar, hiçbir zaman tarihe dayanmıyor. Çünkü ayaklanmacılar, isyancılar, ihanet çeteleri, zulüm eden zalim Ermeniler 900 yılı aşkın bir süre Türk halkıyla huzur içinde yaşadılar. Türklerle aynı kültürü paylaşmışlardı. Ermeniler, Osmanlı sistemine gayet iyi entegre olmuştu. Ermenilerin çoğu Türkçe biliyordu. Türklerle aynı yemekleri yiyor, aynı müziği dinliyor, aynı tür evlerde yaşıyorlardı. Ermeniler, yüzyıllardır

Doğu Anadolu’da çoğunluk değil, küçük bir azınlıktı. İhanetlerin bedeli TEHCİR olmuştur.

Sözde soykırım safsatası somut olmayan soyut, uydurma iddiasının ötesine geçmemesine rağmen ideolojiye dayandırılan bu hareketleri 1915’te aynıydı. 1985’te aynı, 2014’de de aynı olacak ve bu her yıl tekrarlanacaktır. Tarih ne olursa olsun Ermenilerin Ruslarla birlikte yaptıkları ve çetelerinin zalimce katliamları sonucu dedelerini, ana-babalarını, çocuklarını, eşini kaybeden halkımızın hakları ise ne olacak?..

İlgililerin girişim ve uğraşları şimdiye kadar uygulamaya sokulmayan ve 1915 yılında Ermeni göçü sırasında yaşanan olayları soykırım olarak kabul edilen tasarı Amerika Temsilciler Meclisi’nde gündeme gelmedi ama…. Tasarının getirilmesi için Ermenilerin boş durmayacakları, yine de unutulmamalıdır.

“Zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı sonunda imzalanan Lozan Antlaşması ile Anadolu toprakları üzerindeki emellerini gerçekleştiremeyen ve istediklerini elde edemeyen başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere; ülkemiz üzerinde emelleri olan devletler Ermenilerin ileri sürdükleri sözde soykırım yalanını kullanarak devletimizi kendi dış politik amaçları doğrultusunda kullanmak istemektedirler. Bu ülkelerin parlamentolarında kabul edilen Ermeni Soykırım Tasarısının her yıl Amerika Temsilciler Meclisinde görüşülmesi ve bunun bir tehdit gibi kullanılması TÜRK MİLLETİ’NİN onurunu kırmaktadır.

Ermeni Diasporasının kirliamacı Ülkemizi, dünya’da küçük düşürmek ve soykırımcı millet yakıştırmasıyla mahkûm ettirmektir., Karanlık planları ve iki yüzlülükle oynadığı oyunlarla sözde soykırım tasarısını kabul eden batılı devletlere ve tasarıyı her yıl gündemine alan Amerika’ya sözümüz, zenginliğimizin TÜRK MİLLETİ’NE mensubiyet olduğu, milli kimlikle sorulan sorulara Kürt ya da Türk veya annesinin Ermeni olup olmamasının pek bir şey ifade etmediğini savunan (O,Yoz siyasi……) ve sessiz kalanlarla değil, milletimizin gurur ve HASLETİ ile yola çıkanlarla birleşip, bütünleşerek, birlikte Ermeni Diasporasının hain planlarını ve ikiyüzlülük oyunlarını bozmak ve de KİRLİ yüzünü yırtmak lazım. Saygılarımla.

Yozgat araç kiralamaYozgat evden eve nakliyat