mersin escort bayan

Medya Yenigün

gaziantep escortgaziantep escortbrazzersgaziantep escortcanlı bahiscanlı bahiscanlı bahisgaziantep escort bayangaziantep escort bayan

EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
Nevzat Küçükdöğerli( [email protected] )
10 Ağustos 2019 - 16:26
Aşağıda belirtili işleri yapanlar Ev hizmetlerinde çalışanlar iş kanunu kapsamında korunmakta olup ilgili işleri yapanların primlerinin yatırılması zorunludur. Ev hizmetleri kapsamına giren işler şu şekilde sıralanabilmektedir;
Temizlik, Ütü, çamaşır, alışveriş, yemek, bahçe işleri,
Yaşlı, çocuk ya da özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin bakımı,
Hastane, ev ya da bakımevi gibi yerlerde çocuk, yaşlı ya da özel bakım işlerinde hizmet verilmesi
Aynı hane içerisinde yaşayan üçüncü dereceye kadar olan akrabaların bu hizmetleri vermesi durumunda, ev hizmetleri kapsamına girmektedir.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTASI NASIL YAPILIR
01 04 2015 Tarihi itibariyle ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili düzenleme yapılmış olup İlgili tarihten sonra ev hizmetlerinde çalışacak olan kişilerin sigorta işlemleri ayda 10 günden az ve 10 günden fazla olacak şekilde 2’ye ayrılmaktadır.
Ayda 10 günden az olacak şekilde ev hizmetlerinde çalışacak olan bir kişi için; meslek hastalığı ve iş kazası yönünden sigorta yapılmalıdır. Sigorta primleri işveren tarafından ödenmelidir. Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalışan kişiler isterlerse takip eden ayda kalan prim günlerini, emekliliği ve Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için kendileri ödeyebilmektedir.
Ayda 10 günden fazla olacak şekilde ev hizmetlerinden çalışacak olan bir kişi için; primler işverenler tarafından ödenecektir. 10 günden fazla çalışan prim ödeme işleminde, kolay işverenlik uygulamaları kapsamında primlerin ödenmesi talep edilmektedir.
Yeni Düzenlemeye göre Tüzel kişiler ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıramamaktadır.
EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN TEŞVİKTEN YARARLANILIR MI
10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için prim teşviki yapılmaktadır. Ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıran işverenler için 5510 sayılı kanun kapsamında %5’lik prim indirimi sağlanmaktadır. Bir işverenin bu indirimden faydalanabilmesi için; herhangi bir prim borcu bulunmaması ve prim borçlarını düzenli şekilde ödemesi gerekmektedir.
Ev hizmetlerinde çalışanlar 6111 teşvik kanunu kapsamında yapılacak olan indirimlerden faydanılabilmesi mümkündür. tabiki 6111 sayılı yasaya uygunluk sağlamak kaydıyla.
10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kişiler için işverenlerin başvuru yapması gerekmektedir. İşverenler ‘Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form’ doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Kuruma doğrudan ya da posta aracılığıyla başvuruda bulunmak mümkündür.
Başvuruyu yapan işveren için iş kazası ve meslek hastalığı primi bankalar aracılığıyla ödenebilmektedir. Başvuru ve sorgulama işlemi aynı zamanda E-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi üzerinden bu işlemin yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;
Öncelikle E DEVLET adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneği tıklanarak, alternatif 5 yoldan biriyle sisteme giriş yapılmalıdır. Bu alternatif kimlik doğrulama yöntemleri; E-Devlet şifresi ile, mobil imza ile, elektronik imza ile, internet bankacılığı ile ya da T.C kimlik kartı ile yapılabilmektedir. En çok tercih edilen kimlik doğrulama işlemlerinden biri olan E-Devlet şifresi ile kimlik doğrulama için E-Devlet şifresi gerekmektedir. E-Devlet şifresi temini PTT şubelerinden yapılabilmektedir. Kimlik doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra açılan sayfada gerekli bilgiler doldurularak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BÜYÜK AVANTAJ,
Emeklilik Borçlanması Ne Kadar, Emeklilik Borçlanması Nasıl Hesaplanır

Emekli olmaya gün sayan vatandaşların akıllarındaki en büyük sorulardan biri emeklilik borçlanması.

Emekli olabilmek için aranan en önemli şartlardan biri de prim günlerini tamamlamak. Eksik kalan prim günlerini tamamlamanın bir yolu da emeklilik borçlanmasıdır. Peki, emeklilik borçlanması ile prim günleri nasıl ödenir, Emeklilik borçlanması ne kadar, Emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır, İşte emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ve oldukça merak edilen emeklilik borçlanması ile ilgili hazırladığım kısa bir özet;
Emeklilik Borçlanması Nedir; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içinde yer alan bazı dönemle için sigortalı çalışmış olan vatandaşların toplu prim ödemesi hakkı vardır. Normal şartlarda sigortalı çalışan vatandaşların, sigortasız geçirdikleri bazı dönemleri kapsayan bu maddeye göre geriye dönük prim ödemesi yapılarak erken emeklilik şansı elde edilebilir.

Ancak bu durum emekli olabilmek için yaş sınırını bekleyenler için bir kazanç sağlamaz. Yani sigorta girişinize göre hangi yaşta emekli olacaksanız yine o yaşta emekli olursunuz. Emekli olabilmek için eksik prim günlerini tamamlamayı bekleyenler için bir avantajdır.

Emeklilik Borçlanması Ne Kadar, Emeklilik Borçlanması Nasıl Hesaplanır; Borçlanacak sürelere ait prim tutarları sigortalının veya hak sahibinin talep ettiği tarihte prim için esas alınan alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesi Şu Şekildedir;

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

escort hd porno

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort