marmaris tekne turları
Gününüz kutlu olsun, « Medya Yenigün

Medya Yenigün

Gününüz kutlu olsun,

Gününüz kutlu olsun,
Hakkı Çiftçi
Hakkı Çiftçi( hakki@medyayenigun.net )
10
29 Ekim 2020 - 0:15
Fransız mizah dergisi
Charlie Hebdo,
Peygamber Efendimiz’e
mana alemimizin
tamamını kapsayan
milli ruhumuzun
gıdası olan
ütopik reflekslerimizin
sinir ucuyla oynamış
sevgiliye karşı muhabbet,
itaat ve
edep husûsunda
nezahat duygularımızı
sözde mizaah adına
hakaret
alçaltıcı
mizahi dile
haddini aşarak
karikatürize etmiştir.
alçaklar
cehennemin odunları
ve çukurları bilmelidir ki;
Sözkonusu;
“Seyyidina”
Efendimiz,
habîbina,
kurretü’l-Ayn,
gözümün nuru,
başımın tacı
Fahr-i Âlem,
Seyyidü’l-Beşer,
Rasûl-i Ekrem
Rahmeten li’l-âlemîn
ilm-i ledün sultanı,
tevhid-i irfan kânı
Nûr-i Muhammedî
Hakîkat-i Muhammediyye,
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi
ve sellem
Efendimiz
Hazret-i Peygamber(s.a.v.)
olunca,
Biiznillah
Güneşi yakar,
Yıldızları söndürür,
ayı karartır,
cehenneme buz tutturur,
şeytana besmele çektirir,
kanımızla,
canımızla
dünyayı başınıza yıkarız,
haddinizi biliniz;
Neyse bugün günlerin
en şereflisi,
en şanlısı,
en soylusu
anların
ve anıların en büyüğü
12 Rebîulevvel
Pazartesi günü
Nebî,
Rasûl,
Rasûlullah,
Habîbullah,
Fahr-i Âlem,
dünyayı şereflendirmişlerdi,
12 Rebîulevvel Pazartesi günü
Allah tarafından kendilerine
nübüvvet vazîfesi verilmişti,
12 Rebîulevvel
Pazartesi sabahı
Medîne’ye girerek yeni kurulan
ve kıyâmete
kadar devam edecek olan
İslâm devletinin temelini
atmışlardı.
Ve yine bir
12 Rebîulevvel Pazartesi günü de
Refîk-ı Âlâ’sına,
yani en yüce dost olan
Allah Teâlâ’ya
kavuşmuşlardı
Hz. Peygamber’in duâsı
her iki âlemde de müstecâbtır,
makbuldür.
Onun cânına,
onun kudûmü üzerine olanların,
Allah ve Rasûlü’nün ebedî
muhabbetini
her şeyin üstünde tutanlara
ve fânî bahçelerin
sahte çiçeklerine aldanmayanlara!..
ve onun evlatlarının devrine ne mutlu….
O’nun yolunu takip etmeyle ilgili
yegâne “üsve-i hasene” olan Allah
Rasûlü -sallâllâhu
aleyhi ve sellem-’e tâbî olma husûsunda
yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır:
“…Rasûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi
yasakladıysa ondan da kaçının ve Allah’tan korkun!
Çünkü Allâh’ın azâbı şiddetlidir.” (el-Haşr, 7)
“Ey îmân edenler! Allâh’a itaat edin ve Peygamber’e
itaat edin de amellerinizi boşa çıkarmayın!”
(Muhammed, 33)
“Kim Allâh’a ve Rasûl’e itaat ederse, işte onlar,
Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler,
sıddîklar, şehidler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne
güzel dostlardır.” (en-Nisâ, 69)
Rasûl-i Ekrem
Efendimiz’in
beyânıyla:
“Öyle bir zaman gelecek ki,
o zaman şu üç şeyden daha
kıymetli bir şey olmayacaktır:
Helâl para, cân u gönülden
arkadaşlık yapılacak bir kardeş
ve kendisiyle amel edilecek bir
sünnet.” (Heysemî, I, 172)
“Dinin elden çıkışı, sünnetin terkiyle başlar. Halat
nasıl lif lif kopup parçalanırsa,
din de sünnetin birer birer
terkiyle ortadan kalkar.” (Dârimî,
Mukaddime 16)
Âyet-i kerîmede buyrulur:
“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça
salât ederler. Ey mü’minler siz de O’na salevât
getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin.” (elAhzâb, 56)
Gününüz kutlu olsun,
Hoşgeldiniz,
Şeref verdiniz,
Gönüller Sultanı Habibullah,
Fahr-i Alem Efendimiz(s.a.v)……

rokettube
marmaris tekne turu