TIBBİ SARF MALZEME, HEPA FİLTRE VE KLİMA SANTRALİ FİLTRELERİ ALIMIDEVLET HASTANESİ -ADANA ÇUKUROVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DEVLET HASTANESİ -ADANA ÇUKUROVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARITIBBİ SARF MALZEME, HEPA FİLTRE VE KLİMA SANTRALİ FİLTRELERİ ALIMI mal alımı 47...

DEVLET HASTANESİ -ADANA ÇUKUROVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ SARF MALZEME, HEPA FİLTRE VE KLİMA SANTRALİ FİLTRELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/963711

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -ADANA ÇUKUROVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Kurttepe Mah. Süleyman Demirel Bulv.83027 Sk. ÇUKUROVA/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3224604350 - 3224604353

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TIBBİ SARF MALZEME, HEPA FİLTRE VE KLİMA SANTRALİ FİLTRELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

51 KISIM TIBBİ SARF MALZEME, HEPA FİLTRE VE KLİMA SANTRALİ FİLTRELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Malzemeler Tıbbi Sarf Malzeme Deposuna ve Hepa Filtreler ve Klima Santrali Filtreleri Biyomedikal Tüketim Deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sipariş verildikten sonra yüklenici firma tarafından 1-49 arası kısımlar en geç 15 (onbeş) gün içerisinde, 50-51.kısımlar en geç 60(altmış)gün içerisinde talebi karşılayacaktır. ihale konusu ürünler teknik şartname hükümleri doğrultusunda peyderpey karşılanacaktır. Siparişe ilişkin tebligat işlemleri Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan hükümler çerçevesince yapılacak olup, faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Sağlık tesisi ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.10.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Satınalma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-49 arası kısımlara teklif verecek firmalar:

1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB/ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi sunacağına dair beyanı "Yeterlik Bilgileri Tablosunda" belirtecektir.

Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir.

Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) TITUBB/ÜTS Kapsamında olmayan ürünler için söz konusu ürünleri teklif eden istekli ürünleri satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgelerinden uygun olanı "yeterlilik bilgileri tablosunun" ilgili alanına belirtilecektir.

3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini "yeterlilik bilgileri tablosunun" ilgili alanına belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale Komisyonu teklifleri değerlendirme aşamasında 1-49.Arası kısımlardan Numune isteme hakkına sahiptir. Numune isteme yazıları Ekap üzerinden bildirilecek olup, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır.Tebliğ Tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde istekliler, cins ve miktarı belirtilen numuneleri satınalma birimine teslim edeceklerdir. Süresi içerisinde komisyona numune vermeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01892660

18 Eyl 2023 - 00:02 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.