YEDEK PARÇA VE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YEDEK PARÇA VE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri

YEDEK PARÇA VE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

43 Kısım Tıbbi Sarf, Laboratuvar Sarf, İlaç, Serum ve Yedek Parça Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/418121
1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Köprülü Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 01230 YÜREĞİR/ADANA
c) Telefon ve faks numarası:3223441912 - -----
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:43 Kısım Tıbbi Sarf, Laboratuvar Sarf, İlaç, Serum ve Yedek Parça Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:43 Kısım Tıbbi Sarf, Laboratuvar Sarf, İlaç, Serum ve Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Adana İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Depo Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup işin süresi 180 gündür. Müdürlüğümüze bağlı birimlerinde bulunan depolara sipariş doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İhale konusu malzemeler idaremize bağlı birimlerin siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda, yazılı siparişlerine müteakip sipariş veren ilgili birime teslimat yapılacaktır. Siparişe müteakip teslim süreleri Teknik Şartnamede ekinde bulunan tabloda belirtilen gün ve süreleri geçerlidir. İş artışı dışında idare bazındaki ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacak olup, fazla teslimata ilişkin hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Siparişe ilişkin tebligat işlemleri Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan hükümler çerçevesince yapılacak olup, faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. İlgili birimin ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacatır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Adana İl Sağlık Müdürlüğü 2. Kat Satınalma Birimi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir-ADANA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için: "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği' kapsamında " SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"ni Yeterlilik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlilik kısmında ve/veya Diğer Bilgiler kısmında beyan decek, idaremiz tarafından beyan edilen belgelere ulaşılamaması halinde istekliden istenecektir.
İstekliler tarafından teklif ettikleri ürünler için, yetkili bayi ise bayilik kaydını gösteren belgeyi, istekli üretici/ithalatçı ise üretici veya ithalatçı olduğunu gösteren belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlilik kısmında beyan edilecek, idaremiz tarafından beyan edilen belgelere ulaşılamaması halinde istekliden istenecektir.
 Teklif edilen ürünler  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı  dışında ise  bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. Yeterlilik tablosunda beyan edilen belgeyi idarece istenmesi durumunda istekli/  üretici veya ithalatçı sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için ÜTS ürün kaydını gösteren belgeleri,Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ise; üretici / ithalatçı firma tarafından, ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlilik kısmında  beyan edilecek, idaremiz tarafından beyan edilen belgelere ulaşılamaması halinde istekliden istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02013209

04 Nis 2024 - 00:01 Adana- Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.