marmaris tekne turları
KARABAĞ TÜRK’ÜNDÜR, KARABAĞ AZERBAYCANDIR! « Medya Yenigün

Medya Yenigün

KARABAĞ TÜRK’ÜNDÜR, KARABAĞ AZERBAYCANDIR!

KARABAĞ TÜRK’ÜNDÜR, KARABAĞ AZERBAYCANDIR!
59
29 Ekim 2020 - 13:49

Türk Ocakları Adana Şubesi üyeleri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek için İnönü Parkı önünde bir araya gelerek, sivillere saldırmanın savaş suçu olduğunu haykırdılar.

Türk Ocakları Adana Şube Başkanı Ömer Volkan Çiçek ve yönetim Kurulu ile üyelerinin katıldığı Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki açıklamasında Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere saldırarak savaş suçu işlediğini söyledi.

Başkan Çiçek’in İnönü Parkında Basın Mensuplarına Ermenistan Terör Devletinin sivil katliamlarıyla ilgili basın açıklaması:

Kıymetli basın mensupları değerli Adanalılar;

Terör Devleti Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivil Türklere saldırarak, kendi geleneğine uygun şekilde, savaş suçu işlemesini, sivil katliamlarını ve dünyanın bu katliamlara sessizliğini protesto etmek amacıyla toplanmış bulunmaktayız.

Doksanların başından itibaren, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bölgede yalnız kalan Azerbaycan’a; Rusya ve Fransa başta olmak üzere emperyalist devletlerin desteğini alarak saldıran Ermenistan, bölgedeki Türkleri katlederek Dağlık Karabağ’ı işgal etmiştir. Bu işgal sonucunda yüz binlerce Azerbaycan Türk’ü göç ederek kadim Türk topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır.

Dağlık Karabağ Ermeni işgaline uğramadan önce sadece Hocalı kasabasında yaklaşık 12 bin Azerbaycan Türk’ü yaşamaktaydı. Halkın bir kısmı Ermeni zulmünden kaçarak göç ettiğinden Hocalı’da yaşayanların sayısı 5 bine kadar düşmüştü. Ermeni caniler Hocalı’ya girdiklerinde sokakları kan gölüne çevirmiş Hocalı’da yaşayan Türk nüfusun 613’ünü vahşice katletmişti. Katledilenler arasında 106 kadın, 83 çocuk, 70’ten fazla ihtiyar vardı. Çoğunun başları kesilmiş, derileri yüzülmüş ve gözleri oyulmuştu. Hamile kadınların karınları süngüyle parçalanarak ana rahminden çıkarılan ceninler sokaklara fırlatılmıştı. 487 Türk sakat bırakılmış 1275 kişi esir alınmıştı. Bu esirlerin akıbeti günümüze dek meçhul kalmıştır. 1992 yılının 25 Şubat’ını 26 Şubat’a bağlayan gece insanlık tarihinin en gaddar en acımasız katliamlarından biri Hocalı’da yaşanmış ve bir kent yeryüzünden adeta silinmişti.

28 yıl boyunca Azerbaycan’ın haklı davasında uluslararası toplum ne yazık ki sessiz kalmayı tercih etmiştir. Türklere karşı yapılan zulüm ve haksızlıklar söz konusu olduğunda tarihte de olduğu gibi tüm dünya üç maymunu oynamaktadır.

Dağlık Karabağ’da yaşananlar kardeş Azerbaycan’ın 28 yıl evvel işgal edilen topraklarını azatlığa kavuşturması için meşru müdafaa hakkını kullanması olarak okunmalıdır. Bu yönde BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’ın çekilmesi yönünde çeşitli kararlar olmasına rağmen, Terör devleti Ermenistan bu kararlara uymayarak, canice sivillere saldırmakta ve Azerbaycan halkını hedef almaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Ermeni saldırıları sonucunda Gence başta olmak üzere, Berde, Terter ve Beylegan şehirlerinde toplam 63 sivil hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı. Katil Ermenistan tüm dünyanın gözleri önünde savaş ve insanlık suçu işlemeye günümüzde de hayasızca devam etmektedir.

28 yıl sonra Ermenistan’ın tekrar kardeş Azerbaycan’a saldırmasını müteakip Azerbaycan ordusu güçlü bir şekilde mukavemet göstererek bölgede önemli bir askeri güç olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir.

Ermenilerin tarihsel süreçte her zaman hamiliğini yapan Fransa, günümüzde de yine aynı tavrı sergilemekte ve katledilen Azerbaycanlı Türkleri görmezden gelerek zalim Ermenistan’ın terör suçlarını desteklemeye devam etmektedir. Sözde insan hakları savunucusu Fransa, Ermenilerin gerçekleştirdiği bu insanlık suçuna da ortak olmaktadır.

Adana Türk Ocağı ve Büyük Türk milleti, 1130 şehit vererek Bakü’yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu ruhuyla, Can Azerbaycan’ın her zaman yanındadır. Sonsuza kadar da yanında olmaya devam edecektir.

Çok kıymetli Hazirun,

Buradan, işgalci Ermenistan terör devleti ve en büyük destekçisi Fransa’yı lanetliyor, yaşanan tüm bu katliamlara sessiz kalan sözüm ona medeni dünya devletlerini kınıyoruz.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünyayı Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan doğan haklarını tanımaya, Ermeni teröristlerin masum sivilleri katletmesine dur demeye çağırıyoruz.

Büyük Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.” sözünü bir kez daha hatırlatırken, bütün Türk devletlerini ve Türk Dünyasını da Azerbaycan’a destek olmaya davet ediyoruz.

Açıklamamıza destek veren herkese teşekkür ederken, sözlerime 28 yıldır dilimizden düşmeyen ya Karabağ ya Ölüm şiirinin 3 kıtasını okuyarak son vermek istiyorum.

Karabağ’da kan var kan, ağlıyor Azerbaycan

Karabağ’da karalar, bağlıyor Azerbaycan

Kanlar karı eritti, çağlıyor Azerbaycan

Vahşet bu, vahşet dünya, dön başını bak artık!

Ya Karabağ ya ölüm! Başka yolu yok artık!

Ben zaten Ermeni’yi hallerinden tanırım

Bin dokuz yüz on sekiz yıllarından tanırım

Kanıma batırdığı ellerinden tanırım

Şart oldu o elleri kökünden kırmak artık!

Ya Karabağ ya ölüm! Başka yolu yok artık!

 

Genç, ihtiyar, kadın, kız, demeden kıyılmakta

Kolları kesilmekte, gözleri oyulmakta,

Dalga dalga semaya feryatlar yayılmakta

Bir şehidin mezarı bir taneden çok artık!

Ya Karabağ ya ölüm! Başka yolu yok artık!

Ozan Arif

rokettube
marmaris tekne turu