Kaya: "Kent, araçlar için değil insanlar içindir"

Çağdaş Kaya, Adana’da kent içi trafiğin her geçen gün daha da sorunlu hale geldiğini bildirdi

Kaya: "Kent, araçlar için değil insanlar içindir"
15 Haziran 2017 - 18:42


Çağdaş Kaya, Adana’da kent içi trafiğin her geçen gün daha da sorunlu hale geldiğini bildirdi.


Kaya, yaptığı açıklamada, öncelikle Adana’nın bir ulaşım ana planına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Bunu defalarca söyledik ve yapılmaya başlanana kadar söylemeye, ısrarcı olmaya da devam edeceğiz. Çünkü unutulmamalıdır ki ulaşım ana planı olmaksızın, araç yüküyle beraber oluşan taleple birlikte atılan kısmı adımlar, yapılan kavşak düzenlemeleri, sorunu palyatif çözümden ileriye götürmeyecektir” diye konuştu.


Kaya, Adana için ulaşım ana planı çalışmasına hemen başlanması gerektiğini vurguladı. Planlama süreci devam ederken basit ve tekniğine uygun, Trafik Mühendisliği çerçevesindeki çözümlerle kısa vadeli bazı iyileştirmeler yapmanın da mümkün olduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi:


“Ulaşım koridorlarındaki kavşaklarda etüt çalışması yapılıp, Adaptif Trafik Yönetim Sistemi gibi çağdaş uygulamalar değerlendirilmelidir. Ulaşım olanakları ile sistemleri incelenerek tekniğine ve yapıya uygun yöntemler tespit edilmelidir. Ulaşım ana planı çalışması; Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Sakınım Planı ve uygulama imar planları ile uyum, koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde yürütülmelidir. Bu planlar; gelecekteki gelişmeler öngörülerek, mevcut ve gelecekteki ulaşım talebinin gerçekçi büyüklük ve nitelikleri belirlenerek hazırlanmalıdır. Adana’nın geleceğini düşünen, kent ve çevresinin mevcut koşullarını, karakteristik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alan, araç öncelikli değil insan öncelikli bir ulaşım planlaması yapılmalıdır. Ayrıca uygulamalar ve sonuçları sürekli izlenerek, bu plana sürdürülebilir, dinamik bir karakter kazandırılmalıdır. Buna göre ulaşım ana planı 5 yıl aralıklarla revize edilmelidir. İnsan öncelikli bir kent anlayışı ile yaşlıların, çocukların, yayaların kent içindeki her türlü hareketliliğini kolaylaştıracak bir anlayış öne çıkarılmalıdır. Araç öncelikli değil, insan öncelikli, toplu taşımayı teşvik eden, bisiklet kullanımını olanaklı kılan bir ulaşım planlaması esas alınmalıdır."


Tüm bunların bir anda olamayacağının farkında olduklarını ancak tüm bu sorunların çözümsüz olmadığını ifade eden Kaya, "Önemli olan samimi, gayretli ve bilime, tekniğe uygun çalışmaları başlatmak ve devam ettirmektir. ’Kent araçlar için değil, insanlar içindir’ anlayışı vazgeçilmezimiz olmalıdır. Bu anlayışla atılacak her adımı desteklemeye, sadece desteklemekle yetinmeyip bu doğrultuda çalışmaya da hazır olduğumuzu belirtiriz” dedi.YORUMLAR

  • 0 Yorum