Kuraklık için 24.1 milyon TL prime karşılık 24.5 milyon TL hasar ödendi

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması için büyük bir çaba harcandığı vurgulandı. TARSİM, kuraklık verim sigortası kapsamında üreticiye 24.1 milyon prime karşılık, 24.5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Kuraklık için 24.1 milyon TL prime karşılık 24.5 milyon TL hasar ödendi
30 Mayıs 2021 - 00:41
“TARSİM, ülkemizin tarımsal üretim yapılan her yöresine, tarımı yapılan her ürününe, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta güvencesini sağlayabilmek amacıyla, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden birini teşkil eden yapısı ile sigorta prensipleri ve teknikleri çerçevesinde, tarımsal risklerin maksimum seviyede teminat altına alınabilmesi için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor” denilen açıklamada kuraklık verim sigortasına dikkat çekiliyor.
İlk kez 2017 yılında başlandı
TARSİM’in açıklamasında “Devlet destekli ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ilk kez 2017 yılında; kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde, dolu paketi dışındaki kuraklık; don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet prim desteği ile Sistem kapsamına alındı. 2018 yılında kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ve 2019 yılında ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mercimek ve nohut ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları teminat altına alındı” denildi.
Artık köy bazlı uygulanıyor
Devlet destekli bitkisel ürün sigortasındaki dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan; sel ve su baskını, deprem) dışında kalan kuraklık; don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları ile; ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ait kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday; arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut; mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında ilçe genelinde doğrudan meydana gelecek verim kayıpları; 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamına alındı. Bu sigorta ile köy genelinde doğrudan neden olacak verim kayıpları; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği köy bazındaki verim değerleri üzerinden tespit edilen köyün eşik verim değerine kadar olan kısmı da teminat altında.
Devlet destekli köy bazlı kuraklık verim sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70’i alınarak belirleniyor. Köyün ortalama verimi, ürün bazında TÜİK tarafından ilan edilen son 7 yıldaki en yüksek 5 yılın ortalaması baz alınarak hesaplanan verimi ifade ediyor. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında, her ürün ve her köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler buna göre düzenleniyor.
En geç 30 gün içerisinde ödeniyor
Köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi durumunda sigortalı üreticinin; hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmuyor. Havuz eksperleri tarafından; köye ait olan referans parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda belirlenen köyün gerçekleşen verim ortalamasının; eşik verim değerinin altında olması durumunda; hesaplanan tazminat tutarı, devlet destekli köy bazlı kuraklık verim sigortası yaptıran tüm üreticilere poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ödeniyor.
Tazminatın belirlenmesi için, gerçekleşen köy verimi poliçede yazılı olan eşik verim değeri ile karşılaştırılıyor. Karşılaştırma sonucunda gerçekleşen verim ortalamasının “eşik verim değerin” altında kalması halinde; köyde sigorta yaptıran tüm üreticilere aşağıdaki formüle göre hasar ödemesi yapılıyor:
Tazminat tutarı (TL/Da)=(Eşik Verim-Gerçekleşen Köy Verimi) x Ürün Fiyat x Birim Alan
Tüm devlet destekli tarım sigortası branşlarında olduğu gibi köy bazlı kuraklık verim sigortasında da; genel şartlar; tarife ve talimatlarda yer alan tüm bu konular poliçelerde bulunuyor ve poliçeler üreticinin isteği doğrultusunda; gönüllülük esasına göre oluşturuluyor.
Poliçe sayısı bir önceki yıla göre yüzde 228 arttı
2017 yılında ilçe bazlı kuraklık verim sigortası olarak başlanan uygulamada; üreticinin 24.1 milyon TL prim ödemesine karşılık 24.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 2021 yılından itibaren köy bazlı uygulanmaya başlanan kuraklık verim sigortası; üreticilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle ve memnuniyetle karşılandı. Bu doğrultuda, poliçe sayısı bir önceki yıla göre yüzde 228 oranında artarak 25.582’den 83.805 adede; sigortalı alan ise yüzde 309 oranında artarak 371.874’den 1.520.310 dekara yükseldi

YORUMLAR

  • 0 Yorum