Medya Yenigün

Neden TSE?

Neden TSE?
Avatar
Vehbi Korkutata( vehbi@medyayenigun.net )
2.023
10 Temmuz 2020 - 23:38

Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata, ülkemiz ürünlerinin marka değeri için kritik rol oynayan ve ihracata yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra ithalat potansiyelindeki yurtdışı menşeili ürünleri de denetleme ve belgelendirme hizmeti sunan TSE’nin önemini anlatan bir yazı kaleme aldı.

Her ülkenin stratejik hedefleri arasında; mallarının iç ve dış piyasada serbest dolaşımına vesile olacak argümanları üretmek suretiyle ticaret ve ihracatını kolaylaştırmak vardır.

Malların ticarette birbirleri ile uyumu ve alıcı ile satıcı arasında tarifi için standartlar gelişmiştir. Eskiden kumaş alınacağı zaman yün veya ipek alternatif olarak mevcut iken, tüccar direkt malı yerinde görüp beğenip alırken; şimdi alternatif üretim çeşitliliği, sayılamayacak niceliğe ulaşmış bulunmaktadır. Kaldı ki, neredeyse kimse alacağı malı görmek gayretine girmiyor, ilgili standardında belirtilen şartlara uygunluk belgesi ile ticaretini gerçekleştiriyor.

Standartların gelişimi doğrudan ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması ile orantılı olarak gerçekleşmektedir. Uluslararası ticaret için ise uluslararası standartlar etkin rol oynamaktadır. Ticaretin ortak dili olarak TSE tarafından da tarif edilmekte ve önemi vurgulanmaktadır.

İhracat hedefi yüksek olan bir ülkenin, standartlara uygun ürün üretmek çabası da bu oranda yüksek olmalıdır. Yine işin erbabınca malumdur ki hiçbir üretim tüm bileşenleri ile yerli olmak zorunda değildir. Bileşenlerden bazılarının fayda/maliyet endeksli analizlerle yurtdışından getirilmesi işin doğası gereğidir. Bu da ihracat için belli oranda ithalat ihtiyacını doğurmaktadır. Ülkemizin kaliteli ürün üretebilmesi adına bu bileşenlerin de standartlara uygunluğunun teyit edilmiş olması işin doğası gereğidir.

TSE’nin ihracata yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra ithalat potansiyelindeki yurtdışı menşeili ürünleri de denetleme ve belgelendirme hizmeti ülkemiz ürünlerinin marka değeri için kritik rol oynamaktadır.

Yaptığım görüşmelerde uygunluk değerlendirme işinin gri alanlar barındıramayacağı ve ne üreticinin ne de nihai kullanıcının mağduriyetine mahal vermeden hakkaniyet ölçüsünde yapılması gereken bir iş olduğunu müşahede ettim. Özel müteşebbislerce yapılan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin varlığının ise ülkemiz akreditasyon kurumu olan TÜRKAK web sayfasından incelediğimiz kadarı ile yoğun bir şekilde rağbet gördüğünü tespit ettim. Sadece ürün belgelendirmesi alanında 82 akredite kuruluş mevcut. TSE belgelendirmesi ciddi bir süreç iken, özel müteşebbislerin rekabet ortamında usulü atlamaya meyyal oldukları farklı zeminlerde de duyulan bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Rekabet derken; etikten uzak bir ortamda usulsüz belgelendirmelere varan bir süreç anlaşılmalıdır. Çözüm aranırken; TSE’nin yaptığı işi yapacak birçok özel firma var demek, “kalitesizliğe yol açmak” anlamına gelebilecektir.

Bir taraftan da çok uluslu uygunluk değerlendirme şirketleri, TSE’nin milli imkanlarla sunmaya çalıştığı hizmetler için güçlü bir alternatifmiş gibi karşımıza çıkmaktadır. Bir zamanlar yerli otomobil ve yerli uçak üretimine; “yurtdışından daha ucuza mal edilebileceği ve daha kalite olduğu kılıfı” ile mani olan zihniyetin torunları, “TSE yerine bu hizmeti dışardan alma özentisini yayma hevesindedirler.”

Firmaların bilgi birikimi ve sırlarının “yabancı belgelendirme sevdasına yurtdışına çıkma ihtimali” bile, milli kuruluşa ihtiyacı izaha yetecektir diye paylaşmakta yarar gördüm.

TSE’nin Ülkemiz için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda olduğu gibi Nükleer santrallerin gözetimi gibi nitelikli alanlarda da kendine yeten bir ülke olma yolunda üzerine düşeni ziyadesi ile yaptığını görmekteyiz.

En temel yaptığı işlerden olan ürün belgelendirmesinde sanayicimize 60’lı yıllardan beri mihmandarlık yaptığını da ifade etmek gerek. Çalışmam kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’nün ilgili birimleri ile yaptığım görüşmelerde, TSE’nin “Enstitü” vasfını; Eğitim dairesi başkanlığınca gerçekleştirilen planlı ve plan dışı eğitimlerin yanı sıra, belgelendirme hizmeti sunduğu esnada gerçekleştirdiğini gördüm. Belge alma ihtiyacı duymamış iyi niyetli firmalarımız doğru ürettiklerine inanarak iş yapmaktadırlar, fakat aralarında yanlış üretenler de maalesef bu algıda olabilmektedirler. TSE’ye başvurduklarında, ya üretim yeri incelemesinde ya da laboratuvar testlerinde bu yanlış noktalar tespit edilmekte ve firmalarca şaşkınlıkla tepki verilmektedir. Bu husus aynı; rahatsızlığı olmadığı halde check-up yaptıran insanın durumuna benzemektedir. İyi ürettiğini sanan firmaların üçüncü bir mahir göze kendini kontrol ettirmeleri kadar önemli bir husus yoktur inancındayım. Zaten bu hususun kıymeti anlaşılmış olsa gerek ki, KOSGEB tarafından da TSE’den bu hizmeti alan firmaların maliyetleri belli çerçevede karşılanmaktadır.

Avrupa Birliği, 2018 yılında 84 milyar dolar ile ihracatımızdan %50 oranında pay almakta olup toplam ihracatımızda ilk sırada yer almaktadır. Yine 2018 yılı verilerine göre, Türkiye 223 milyar dolarlık toplam mal ithalatının 81 milyar dolarlık kısmını (%36,3’lük pay) AB’den gerçekleştirmiştir.

Avrupa ile ticaret hacmi ülkemiz için bu kadar kritik iken ve Avrupa Standartlarının oluşmasında TSE aracılığı ile sanayicimiz başta olmak üzere tüm paydaşların Ülkemiz menfaatini korumak üzere %12 oy gücü ile Almanya’dan sonra 2. büyük tesire sahipken; “katılımın istenen seviyeden çok uzak olduğuna” daha önceki yazılarımda da geniş yer vermiştim. Burada da ifade etmeden geçemedim.

TSE başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in, ayna komitelere katılım konusundaki çağrılarına sanayicimizin kulak vermesi; sanayicimizin katılımı konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve Ticaret Bakanlığı’nın destek mekanizmaları geliştirmeleri ihracat hedeflerine ulaşabilmek için önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Saygılarımla;

Araştırmacı Gazeteci Yazar

Vehbi Korkutata

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hd film izlemobil onaybanko kuponlar