Medya Yenigün

Öğretmenlere 4 yılda bir sınav

İstihdam edilen öğretmenler 4 yılda bir yeterlilik sınavına tabi tutulacak. Bu sınav sonuçları öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde etkili olacak.

Öğretmenlere 4 yılda bir sınav
258
10 Haziran 2017 - 10:47

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde, öğretmenlik mesleğine yeni bir bakış açısı kazandıracak yol haritasını açıkladı. İşte “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”te dikkat çeken detaylar… MEB tarafından son yıllarda yapılan atamalarla öğretmen sayısı 1 milyona yaklaştı. Son 10 yılda atanan öğretmen sayısı 447 bin 638 oldu. Öğretmenlerin genel yaş ortalaması 37,04. OECD ülkeleri içinde en genç öğretmen nüfusuna sahip olan ülke, Türkiye.

Strateji belgesindeki hedeflerin başında öğretmen yetiştirmeye yönelik programlar geliyor. Öğretmenlik mesleğine uygun olmadığı komisyonca tespit edilen eğitim fakültesi öğrencilerine diğer fakülte ve bölümlerine geçiş imkânları sağlanmasına yönelik hukuki alt yapı oluşturulacak. Öğretmen adaylarının sadece akademik başarıları değil kişisel özellikleri de dikkate alınacak. Bu doğrultuda öğretmen adayının sadece yazılı sınava değil, alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı bir sistem oluşturulacak. Bu sınav sonuçları öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kriter olacak Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu yönde çalışmalarının izlenmesine, değerlendirilmesine yönelik bir performans yönetim sistemi oluşturulacak. İstihdam edilen öğretmenler 4 yılda bir öğretmen yeterlilik sınavına tabi tutulacak. Bu sınav sonuçları öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınmasında kriter olacak. Öğretmenlerin hayat boyu öğrenme fırsatlarını arttırmak ve çeşitlendirmek, pedagojik eğitimler ile kariyer basamağında yükselmelere dönük eğitimler düzenlemek için Öğretmen Akademileri kurulacak.  Öğretmene karşı şiddetin önlenmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemelerle, alınacak tedbirlerin kapsamlı olarak planlandığı eğitimde şiddeti önlemeye yönelik eylem planı hazırlanacak.   Damla Peker Türkiye Gazetesi

Yozgat araç kiralamaYozgat evden eve nakliyat