marmaris tekne turları
ORTADOĞUDAKİ YENİ YAPILANMADA, ROL KAYBI « Medya Yenigün

Medya Yenigün

ORTADOĞUDAKİ YENİ YAPILANMADA, ROL KAYBI

ORTADOĞUDAKİ YENİ YAPILANMADA, ROL KAYBI
Avatar
Mehmet Yaman( mehmet@medyayenigun.net )
1.727
09 Eylül 2017 - 16:07

ORTADOĞUDAKİ YENİ YAPILANMADA, ROL KAYBI

 

Bilindiği gibi Lozan anlaşmasının yüzüncü yılında, Eski Osmanlı toprakları üzerinde yeni bir yapılanma projesi, zaman zaman dillendirile gelmektedir.

Yine bilindiği gibi, bazı şer odakları ile, millet düşmanları tarafından ortaklaşa yürütüldüğü bilinen bir B.O.P. Projesi bulunmakta ve maalesef halen anlayamadığımız ve tarafımızdan da hakkında netlik kazandığı kanaati oluşmamış bir biçimde, geçmişte bu projenin eş başkanları olduklarını beyan etmiş bulunan kişiler, ülkemizde icra-ı hükümet mevkiinde bulunmaktadırlar.

Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte, gönül coğrafyamız bulunan Ortadoğu ve ülkemizle ilgili çok tehlikeli çanların çalmaya başladığını, hep beraber müşahede etmekteyiz. Bütün bu müşahedeler, bizi ciddi düşüncelere sevk etmekte ve ülke yönetiminde bulunan zevatın, milli şuur ve hassasiyetle, düşmanın ittifak oyununu bozacak ve yüz yılda bir gelen bu çok önemli fırsatı, ülkemiz ve düşünce dünyamız hinterlandında bulunan, yakın temas halindeki ülkelerimiz lehine ciddi kazanımlar elde edecek tarzda, biteviye politikalar üretmeleri, iç politikadaki basitliklerin üstüne çıkıp, muhalefetin de bu ciddi yapılanmada yerini alması için gereken siyasi çalışmalarla, muvafık muhalif, tüm milletimizi de ciddi bir proje etrafında toplayarak, ülkemizin gerçek kurtuluşu ve inanç ve gönül coğrafyamızın tam bağımsızlığı yolunda, topyekun bir yeniden milli mücadele strateji uygulaması gerektiği zaruretine götürmektedir.

Tevrat’a sokulan uydurmalardan birisi bulunan ve Siyonizmin en önemli hedefleri haline getirilen, bugünlerde de sosyal medyada boy boy haritaları yayınlanan, Nil nehrinden Fırat nehrine kadar tüm coğrafyayı (ki, bu haritada, “Sen Eden bahçeleri” dedikleri ve Cennetin burası olduğunu iddia ettikleri, tüm Çukurovamız da dahil, ülkemizin güney ve 30 yılı geçkin bir süredir,Yahudilerce toprak satın alma ve uzun süreli kiralamaların da yapıldığı, güney doğumuzu da kaplayan bir bölgenin de içinde bulunduğu vatan topraklarımız da bulunmaktadır), önünde sonunda ele geçirecekleri hayaliyle, kendi insanlarını eğitip yönlendiren İsrail devleti, ABD, AB ve pek çok devletlerin politikalarını yönlendiren Siyonist uşakların da desteği ile, karşımızda ciddi bir tehlike olarak sürdürülen B.O.P. Projesi, adım adım gerçekleştirme yoluna sokulmuştur. 1990’lı yıllarda Brezinski’nin yazdığı “Büyük Satranç Tahtası” kitabı, tamamen bu konuları içerdiği gibi, o zamandan bu tarafa bu konunun gerçekleştirilmesine yönelik bir çok roman, senaryo ve filimler de sahnelere konmuş, tüm dünya, yayınlanan kitaplar ve filimlerle sosyo-kültür ablukasına alınmıştır.

Bu arada, Siyonistlerin sürekli pompaladığı, Babil kralının Kudüs’ü işgal ettiği sırada, buradaki Yahudilerin bir bölümünü, bugünkü Kuzey Irak’a sürdüğü ve sonradan zorla müslümanlaştırılmış ve kendilerine kürt ismi verilmiş olduğunu iddia ederek, sürekli beyin yıkama faaliyeti altında tuttukları, zaman zaman, askerlerine İsrail ve Amerika’da eğitim verip, teçhizat desteği yaptıkları Molla Mustafa Barzani’nin oğlu Mes’ut efendi ve şürekasını da bugünlerde, işbirlikçileri Cia ve Mossad kanalıyla, farklı mecralara sürüklemektedirler.

Bir taraftan da, Mossad ajanlarıyla Cia ve M16’nın birlikte oluşturup, yönlendirdikleri DEAŞ’ı da, İslam ülkeleri üzerinde bir koç başı olarak kullanmakta, insanlık karşıtı vahşi canavar rolünde kullandıkları bu DEAŞ’a karşı, pkk ve pyd’yi de bir hazır asker olarak ortaya sürmek suretiyle, ülkelerimizin insanlarını, topraklarını ve sınırlarını allak bullak ederek, yeni haritalar oluşturup, yeni devletlerle başımıza bela olmaya devam etme stratejisini uygulamaya ağırlık vermişlerdir.

DÜNYADAKİ MAZLUM MİLLETLERİN UMUDU BULUNAN VE GAYR-İ İHTİYARİ OLARAK, MAZLUM MİLLETLERİN DE KENDİSİNİ BİR KURTARICI VE KORUYUCU OLARAK GÖREREK KALBİ BAĞLANTILAR İÇİNDE BULUNDUĞU TÜRKİYE’MİZİN, GEÇ KALMADAN BU OYUNLARI BOZMA ADIMLARINI SÜR’ATLE VE (basın yayın organlarında bol bol seslendirilerek değil) sessiz olarak (ki, bizde bir deyim vardır biliriz, ısıracak köpek dişini göstermez), ÇOK GEÇ KALINMADAN, DERHAL ATMASI GEREKLİDİR. ABD, İngiltere, Almanya ve İsrail gibi devletlerin oraya daha fazla mühimmat yığmalarına fırsat vermeden müdahalesini yapıp, Hatay Süleymaniye arasında oluşturduğu çizgiyi oralardaki yerel halkın da desteğiyle, özgürleştirmesi ve bu arada Münbiç’i de, ne pahasına olursa olsun, dünya önünde verdikleri sözü yerine getirmeyen (ki, biz o zaman sözlerine güvenilip terkedilmemesini, sözlerini tutmayacaklarını altını kalın çizgilerle çekerek yazmıştık), dünyanın ta öbür tarafından burnumuzun dibine gelip yerleşmek isteyen katil ABD ve uşaklarından, sür’atle almamız gerekmektedir. VE TABİİ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ BİR DEVLET OLMAMIZIN İŞARETİ BULUNAN, LOZAN ANLAŞMASIYLA DA TOPRAKLARIMIZ ARASINDA BULUNDUĞU DÜNYACA TASDİK EDİLEN, SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN ESKİ YERİ DERHAL GERİ ALINMALI ve bir kızıl elma hedefi olacak şekilde, merhumun mezarı oraya derhal taşınmalıdır. Şunu bilelim ki, ABD ve uşakları, höt dediğimizde hemen kaçacak bir psikolojide, ödlek bir hırsız gibi beklemektedirler.

Özellikle ve tekraren arz edelim ki, bu hain devletlerin ve uşaklarının, özellikle fetö zavallısını da kullanarak, ülkemiz içinde çıkarmak istedikleri fitne ve fesada fırsat vermeden, muvafık muhalif tüm milletimizin, bu MİLLİ DEVLET POLİTİKASINA destek vermeleri ve İktidarın da, her türlü fedakarlıkla bu desteği sağlayacak çabalar harcaması, bu vadide herkesin ve tüm vatansever siyasi ve gayr-i siyasi kuruluşların, üzerlerine düşen bu tarihi sorumluluğu yerine getirmeleri, bugün bizim için her şeyden önemli bir görevdir.

Bu arada, dünyanın gözleri önünde, Arakan’da işlenen ve uzuncu bir süredir sessiz kalınmış bulunan bu cinayetlere karşı, iktidarın attığı adımı takdirle karşıladığımızı bildirerek, bu vahşetin önüne geçilmesi için, her türlü tedbirlerin alınmaya başlandığını görmenin sevinciyle, başarı dileklerimizi iletiriz.

Yaşasın Millet!.. Kahrolsun Millet Düşmanları!..

Yaşasın Özgürlük!.. Kahrolsun Emperyalist Zalimler!..

Saygılarımızla!..

 

rokettube
marmaris tekne turu