Medya Yenigün

Sümer’in “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Mesajı

Sümer’in “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Mesajı
286
09 Aralık 2019 - 15:40

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabulünün üzerinden 71 yıl geçti.İkinci Dünya Savaşının neden olduğu yıkım ve tahribatla birlikte başlayan tartışmalar 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler’in kuruluşuyla sonuçlanmıştır. İnsan hakları ve barışın korunması, Birleşmiş Milletler’in kuruluş ilkeleridir. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırladığı İnsan hakları Evrensel Beyannamesi ise 10 Aralık 1948’de kabul edilmiş ve daha sonra bu tarih, İnsan Hakları Günü olarak ilan etmiştir.

Tüm bu gelişmeler, insanlık için büyük kazanımlar olarak tarihteki yerine almıştır.

Bildirge, Türkiye tarafından da 6 Nisan 1949’da onaylanmış ve kabul edilmiştir. İnsanın doğuştan sahip olduğu onur ve değer, bizim hukuk sistemimiz tarafından da güvence altına alınmıştır.

Tüm bu gelişmelere karşın günümüzde gerek dünyada gerek ülkemizde insan hakları yeteri kadar korumamakta ve zaman zaman da açıkça ihlal edilmektedir.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini tavizsiz bir biçimde yaşama geçiren, evrensel insan haklarına saygılı, sosyal adalet ve eşit yurttaşlık ilkeleri üzerine inşa edilmiş, yeni bir Anayasa hazırlanmasına öncülük edeceğiz.

Dünyada savaşlar, iç çatışmalar, terör, ekonomik krizler gibi sebeplerle tehdit altında olan insan hakları ülkemizde de benzer gerekçelerle aşınmıştır. OHAL rejimi yasal düzenlemelerle kalıcı hale getirilmiş, böylelikle otoriter bir rejim inşa edilmiştir. İşkence ve kötü muamele iddiaları, cezaevlerindeki hak ihlalleri, insan hakları savunucuları üzerinde kurulan baskılar, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine karşı gösterilen tahammülsüzlükler, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller Türkiye’yi evrensel değerlerden uzaklaştırmıştır ve Avrupa İnsan Hakları sisteminin en sorunlu ülkesi konumuna getirmiştir.

Türkiye, bir an önce bu tablodan kurtulmak zorundadır. Başta kuvvetler ayrılığı ilkesini tavizsiz bir biçimde yaşama geçiren, evrensel insan haklarına saygılı, sosyal adalet ve eşit yurttaşlık ilkeleri üzerine inşa edilmiş, yeni bir Anayasa olmak üzere kapsamlı bir demokratikleşme paketini yaşama geçirip modern dünyada yerimizi almak durumundayız.

10 Aralık vesilesiyle insan haklarının korunup geliştirildiği bir dünya ve Türkiye özlemiyle Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum.

hd film izlemobil onaybanko kuponlar