mersin escort bayan

Medya Yenigün

gaziantep escortgaziantep escortbrazzersgaziantep escortcanlı bahiscanlı bahiscanlı bahisgaziantep escort bayangaziantep escort bayan

TÜRKİYE’DE MUHALEFET SİSTEMİ TARTIŞMALARI

TÜRKİYE’DE MUHALEFET SİSTEMİ TARTIŞMALARI
Vehbi Korkutata( vehbi@medyayenigun.net )
79
11 Temmuz 2019 - 20:57

Bu çalışma, AK Parti hükümetinin 17 yıllık iktidarı yarı başkanlık sistemiyle uygulanıyordu. Bu günlerde muhalefet liderlerinin ortaya atıkları ve Türkiye’nin uzun yıllardır gündemini meşgul eden hükümet sistemi değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş önerilerini incelemektedirler.

Böylece başkanlık sisteminin Türkiye’ye uygun olup olmadığı ya da ülkede uygulanmış parlamenter sistemle ilgili yaşanan krizleri çözebilirliği sonucuna varılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmalarının arkasında yatan en önemli sebep olarak hükümet istikrarsızlıkları gösterilmiştir. Gerçekten bukadarı da pes doğrusu. AK Parti hükümetinin bu denli 17 yıllık hizmeti olmasına rağmen, muhalefet kafayı hükümetin istikrarsız ve baskanlık sisteminin ülkemize büyük sıkıntılar doğuracağı söylenmektedir.

Türk siyasal hayatındaki anayasal süreçler göz önünde bulundurularak yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye’de siyasi tıkanıklıkların çözümüne yönelik parlamenter sistemin öngördüğü fesih mekanizmasının bir seçim aracı olarak kullanılması sonucu yaşanan siyasi istikrar sorununun parlamenter sisteminden kaynaklandığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca; Hızlı ve etkin karar almayı zorlaştıran iki başlılık yürütmenin bulunması, Türkiye’de saf parlamenter sistemin öngördüğünün aksine “seçilmiş başkanın” mevcut olması ve bunun çift meşruluk sorununu da beraberinde getirdiğinden güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte değerlendirilen parlamenter sistemin sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Hükümet sistemleri çeşitlerine göre incelenerek başkanlık sistemi doğuşu, tanımı, temel özellik ve unsurlarıyla ayrıntılı olarak incelenmiş ve bu sistemin model ülkesi olarak kabul gören ABD’nin federatif yapısı ve yetkili organları ile başkanlık sisteminin bu ülkede uygulanışı ele alınmıştır. Türkiye’deki parlamenter sistem anayasal süreçleriyle incelenerek geçmişteki Türk siyasi liderlerden merhum Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerindeki başkanlık sistemi tartışmaları, 2012 yılındaki AK Parti hükümetinin önerdiği başkanlık önerisi ve son olarak 2017 yılında halk oylaması sonucu kabul gören anayasa değişiklikleri ile önerilen başkanlık ve hükümet sistemi akademik görüşler ışığında değerlendirilerek bu sistemin Türkiye’de uygulanabilirliği açısından çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Türkiye’de parlamenter sistemin 1960 sonrasından itibaren yaşandığı krizler ve 1970’li yılından itibaren bir sistem tartışmasının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu nedenle yaşanan krizler ve tıkanıklıkların nedeniyle 1970’li yıllardan bu güne bazı siyasi partilerinin yanı sıra aralarında bahse konu olan merhum Turgut Özal, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasi liderler, yeni bir siyasal sistemine geçilmesi talebinde bulundu. Değişim karşıtları ise sistem değişikliği  talebini “rejim değişikliği ve tek adamlık ile özdeşlestirmeye çalıştı.”

Ülkemizde sistem tartışmaları ve muhalefetin başkanlık sistemine karşı çıkması kabul edilir bir durum değildir. Oysa bu sistem ülkemiz için çok önemli bir göstergedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi; Bu ülke, sekiz ayda bir “Referanduma” gidiliyordu ve bu Referandum asla olmayacaktır dedi. İnşaallah bu başkanlık sistemi hayırlar getirecektir.

Sevgi ve Saygılarımla

Araştırmacı Gazeteci Yazar

Vehbi Korkutata

escort hd porno

izmir escortizmir escortizmir escortizmir escort