Medya Yenigün

Uyuyanlar Uyandırılmalı!

Uyuyanlar Uyandırılmalı!
Avatar
Hakkı Çiftçi( hakki@medyayenigun.net )
921
10 Nisan 2018 - 0:01

Türk İslam dünyasının efsanevi yaşayan kahramanı Türkiye başta olmak üzere Fas’dan Endonezya’ya kadar altını üstüne getiren, binlerce yıllık harcı karılmış biribiriyle bütünleşmiş kız almış kız vermiş bir milletti birbirine düşman eden ve kırdıran; Türk İslam dünyasının tam ortasına bir hançer gibi saplanmaya çalışan, hristiyan yahudi temelli İsrail, Amerikan, Avrupa emperyalizminin,Büyük Hristiyan Avrupa Federasyonunun hakim güçlerinin kanatları altında; Türk ve Müslüman kırımının yaşandığı bugünlerde, her gün bir cambaza bak oyunuyla, mutadı veçhile keseri kendi nam ve hesabına yontan bencil,egoist ve köşekapmacacılar öncülüğünde ve işbirlikçi devşirme ve dönmelerin hile ve desiseleriyle, dünyadaki gelişmelere kapalı, duyarsızlaştırılmış ve söz konusu ihale ve para ise gerisi teferrüattır anlayışına mahkum edilmiştir. Asırlar boyunca Türk milleti, azgın, barbar saldırıların karşısında göğsünü siper edip bir dalga kıran gibi bütün lanetli akınları ve milletleri medceezir gibi geldiği gibi geri göndermiş ve tarihin akışını İslamın lehine döndürmüştür ve süreçte pis niyetlilerin niyetini gursağında koymuştur. Hilali Haça karşı Allah’ın inayetiyle galip kılmıştır. Sultan Alparslan’ın ifadesiyle bidaat nedir bilmemiş sade Müslüman olarak yaşamayı şiar edinmiş, hristiyan Yahudi temelli İsrail, Amerikan, Avrupa emperyalizminin, Büyük Yahudi-Hristiyan Avrupa Federasyonunun kapıkulu hiçbir tarihte olmamış; 6000 yıllık tarihi boyunca Türk Milleti, hiçbir zaman milli benliğinden taviz vermemiş ve başka milletlerin güdümünde yaşamamıştır, Oysa ki bugün zıvanadan çıkmış küresel ve emperyal güçlerin sığ ve sıra altı siyasetleriyle vatandaşlık sembolü olan,bütün modern devletlerde olduğu gibi kurucu milletin ismini alan Türk statüsünü etnisite ve kimlik tartışmaları ile gündeme oturtmuş, Türk milletini ahfadını ve ecdadını sorgular olmuştur. Halbu ki Türk milli devletin bütün vatandaşlarının hangi nesebe,soy ve sülaleye ait olursa olsun sırf yalnız vatandaş statülerinden dolayı sahip oldukları kimlik, asli unsuru oluşturan milletin kimliğidir.Bundan dolayı da bütün dünyada kabul gördüğü gibi Türkiye vatandaşı değil, Türk vatandaşı ve Türkiyeli değil Türk olmak iktizadır.

Büyük çilekeş coğrafyanın gökçek yüzlü yiğitleri, dünyanın 6000 yıllık hafızası, büyük dinin ana rahmi, hikmetin kaynağı, ahlakın membağı, güneşin doğduğu, cevval, çelebi ve yigit destanların yazıldığı, Asyanın çocukları, Müslüman Türk milleti ne yazık ki geldiğimiz nokta artık milli kimliğimizin, benliğimizin, istikbalimizin değişeceği bıçak sırtı noktasıdır, bu noktada herkes tarihine sahip çıkmalı, şanlı, şerefli, onurlu tarih boyunca gösterdiği tutumu göstermeli, diplomasi dersleri almalı, daha fazla gayret göstermeli, uyanık olmalı, ciddi iddialar ortaya koymalı yani varolma iddiası, bu kararlılığını sonu kadar taşımalı bu konuda uyuyanları uyandırmalıyız. Selam, sevgi, saygı ve dua ile Allah yar ve yardımcımız olsun…

hd film izle