Aslan bey

Aslan bey

arslan01bey@hotmail.com

Ana unsuru Türkler

06 Mayıs 2022 - 00:28

Osmanlı bir Türk imparatorluğu ve imparatorluğun ana unsuru Türkler olmasına rağmen milli kimlik anlamında bir Türklük bilinci yoktu.
Cumhuriyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Paşa ezilen, cahil ve yoksul bırakılmış, 2. sınıf gibi görülen ve Türklük bilincini kaybetmiş olan Türkleri ön plana çıkararak tebaadan bir Türk Milleti yarattı.
Gazi Paşa yeni kurulan ülkeye Türkiye ve millete Türk Milleti diyerek ilmi gerçeklere dayanan bir hakkı teslim etmiştir. Bunu yaparken de diğer etnik kökenden gelen unsurları yok saymamış ve vatandaşlık tanımını etnik kökene dayandırmaksızın yaparak onları ayırmadan kendisi gibi Türk olarak görmüştür.
Ulus devlet olabilmesi için hakim unsurun %51 olması bile yeterli görülmüşken Türkiye'de yaşayan hakim unsur olan Türklerin bundan çok daha fazla olduğu açıktır. Merkezi Amerika'da olan Ethnologue Data From Languages of the World kuruluşunun Peter Alford Andrews ismindeki etnolog ve antropolog tarafından hazırlanan raporunda Türkiye'deki Türklerin oranı % 86.21 olarak yazılmıştır.
Sadece nüfus çokluğu ile değil, tarih, dil, kültür, örf ve medeniyet etkisiyle de kadim bir halk olan Türklerin hakim unsur olduğu bir ülkeye Türkiye denilmesi doğal ve bilimsel olan uygulamadır.
Bilimsel gerçeklere uygun olarak kurulan Türkiye işbu sebeplerden dolayı içeriden dışarıdan uğraşılmasına rağmen parçalanamamaktadır. Çünkü asli unsur olan Türklerdir ve ilaveten etnik olarak Türk olmayanların da önemli bir bölümü kendisini Türk olarak görmektedir.
25 milyon Kürt var palavrasının aslının olmadığı, bu yalanların emperyalistlerce çıkarılmış olup yerli işbirlikçiler eliyle kullanıldığı da açıktır. Kürtlerin bu kadar nüfusu olsa şimdiye kadar defalarca parçalanırdı bu ülke!
Türkiye'nin asli unsuru olan Türklerin bu yapısını bozmak için göç mühendisliği ile sığınmacı ve kaçak farklı etnik gruplar ülkeye sokularak demografi bozulmak istenmekte ve hem de karma evlilikler yapılarak Türklük yerine melezleştirilmiş bir halk hedeflenmektedir. Bunun için de din kardeşliği, ümmet gibi argümanlar kullanılmaktadır

YORUMLAR

  • 0 Yorum