Mehmet Ayhan Günaydın

Mehmet Ayhan Günaydın

mehmetayhan@hotmail.com

Geçmiş Olsuna Cevap

25 Eylül 2021 - 00:19

Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 58 ve 60. Sayfaları içinde “İşten El Çektirme ve Geçici Yönetim Kurulunun Teşkili” başlığı altında işlenen, vatandaşın “Fesih” ya da “Görevden Alma” diye isimlendirdiği konu kesin olarak şunu ifade eder!
36. Maddenin D bendinden itibaren ayrıntılı olarak anlatılan hususa göre:
Haklarında Siyasi Partiler Kanunu’nun 102’nci maddesinde ve Tüzüğün 78’nci maddesinde kesin olarak partiden çıkarılma cezasını gerektiren hâllerin sabit olması durumunda, ilgililerin kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Merkez Yönetim Kurulunda yapılacak gizli oylama sonucunda, üye tam sayısının en az üçte ikisinin müspet oyu ile alınacak bir kararla işten el çektirilirler.
İl Yönetim Kurulu, bir İlçe Yönetim Kurulu hakkında işten el çektirmeyi gerekli bir durumu tespit ettiğinde, bu durumu gerekçeli kararı ile Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. İl Yönetim Kurulu gerekçeli kararında, ilçe başkanı da dahil, ilçe yönetim kurulunun tamamının veya bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir.
Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurulunun yaptığı müracaat üzerine belde ve ilçe teşkilatları başkan ve yönetim kurulu üyelerinin veya resen il başkanının veya il başkanı dahil yönetim kurulu üyelerinin tamamı veyahut bir kısmı işten el çektirilebilir. Karar kesindir.
İlçe ve il yönetim kurullarının, asıl ve yedek üyeleriyle birlikte toptan el çektirilmesi halinde, Merkez Yönetim Kurulu işten el çektirme kararı ile birlikte geçici bir yönetim kurulu kurar ve ilgili teşkilat birimine tebliğ eder.
Der...
Ve böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ilgili Valiliğe ve Kaymakamlığa durum bildirilir.
Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğüne göre; MYK, Başkanlık Divanına, Başkanlık Divanı da, Genel Başkana yetki devredebildiğinden İl ve İlçe Teşkilatının görevden alınması ancak ve ancak Genel Başkanın imzası ile geçerlilik kazanır.
Yani kısaca buna göre!
Hiçbir il başkanının kendisini MHP MYK’sının üçte ikisinin ve Başkanlık Divanının hele hele Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının yerine koyarak bir ilçe başkanını “-ben onu görevden aldım...” Deme lüksü yoktur. Bu şekilde bir iddia ile bulunduğu ilde veya mahalde söz yayma keyfiyeti asla ve asla bulunmamaktadır.
Sayın Genel Başkanımızın imzası ile Başkanlığı tescillenmiş halihazırdaki bir ilçe başkanımızı sırf husumeti yüzünden istişare toplantısına ismini vermeyerek engelleme hakkı hiçbir İl Başkanında bulunmamaktadır.
(Ki; velinimeti de, o engel koyduğu kişi olsun.)
Bu eylemi gerçekleştirme cüretinde bulunan resmi kurumlar ve vatandaş nezdinde koskoca Milliyetçi Hareket Partisini sorgulatma hakkını kendisinde ne hakla bulmaktadır.
Ülkücü ve Milliyetçi Hareket, kişisel çekememezliklere, hırslara, ayak oyunlarına kurban edilemeyecek kutsal bir davadır.
Bu kutsal hareket şehitlerin emanetidir!
Emanete ölümüne sahip çıkacak Ülkücüler de hesapsızlar olarak çoğunluktadır.
Ve sırf dava zarar görmesin, kazanılan mevki elden gitmesin diye yutkunmakta susmaktadır.
Kişisel ihtirasını taşımakta olduğu makamın manevi yükümlülüğünün önüne geçiren
Sabır taşını çatlatmaya niyetli olan ilgililere hasseten duyurulur...
Ben yaptım oldu lüksü davası burada olan devasını Liberal, seküler vb anlamda arayan siyasi partilerde olabilir, ancak Ukbayı ve Hak rızasını hedefleyen Milliyetçi Harekette olamaz...
Sosyal medya imkanını kullanarak üç beş kişi ile Üzümlü’de bağa girdik, Derecik’te dereye indik diye poz atar günü kurtarırsınız ve bilmeyeni kandırırsınız.
Sonra önceden de olduğu gibi;
Sandık önünüze konduğunda kendi köyünüzde bile avucunuzu yaladığınızı görürsünüz...
Uyarıyorum.
Gerek duyulduğunda konu misallerle, nedenlerle, isimlerle açıklanacaktır...
Mehmet Ayhan Günaydın

YORUMLAR

  • 0 Yorum