Mehmet Ayhan Günaydın

Mehmet Ayhan Günaydın

mehmetayhan@hotmail.com

TÜRK İSLAM ÜLKÜSÜ

28 Ekim 2021 - 00:12

Yaratılış kanunu gereği, Şeytanla Meleğin, Doğruyla Yanlışın savaşı hep devam edecek, kıyamete dek sürecek.
Ki, Allah'ın imtihan dünyası olarak nitelediği bu dünyadan ahiret için geçer not alacaklar ve kalacaklar ayıklansın.
Bu anlamda yer kürede de bir savaş devam ediyor.
Bir yanda materyalist sistemde, Allah’ın “Eşref-i Mahlukat” dediği insanı pul değerinde gören; yiyen, içen, tepişen, tüketen olarak sadece mankurtlaşmış, robotlaşmış insandan müteşekkil inancı da buna göre şekillendirilmiş şirketleşmiş, ÇİRKEFLEŞMİŞ bir dünya.
Diğer yanda; bizim de taraf olduğumuz binlerce yıldır insanlık âlemine kattığı değerler muhafaza edilerek, milli değerleriyle huzur içinde İNSANCA, İNANÇLA yaşayan bir dünya.
Yeryüzündeki son savaş bu hususta...
Evet; Türk büyük bir ırkın adıdır ama aynı zamanda büyük bir milletin, aynı zamanda yaşamsal felsefenin, askeri, sosyal disiplinin aynı zamanda inancın ismidir.
Yeryüzünde başka bir millet yoktur ki dini ile özümsensin ve bir anılsın onun için Türk=İslam demektir.
İslam âlimlerinin kahir ekseriyetine göre Kuran-ı Kerimde Maide suresi 54 ve Nisa suresi 75. ayetler O'na işaret etmektedir.
Hakk katında bunun bir sebebi olsa gerektir.
Mübarek kitabımız dikkatli okunduğunda Rabbimizin özellikle paganizmi aşağılayıcı ifadelerle yerdiği, ayıplayıp kınadığı görülmekte buna asla müsamahasının ve affının söz konusu olmayacağı anlaşılmaktadır.
Hz Adem'den son Peygamber Hz Muhammed Mustafa efendimize kadar aynı dini vaz eden Rabbimizin aynı sıfatlar, aynı iman esasları ile birlikte zikrettiği bütün peygamberlerine ve inananlarına Müslüman, Hz İbrahim'i anlatan ayetlerde de dininin adının İslam olduğu görülmektedir.
Zaten aynı Allah'ın farklı farklı dinler göndermesi, birine farklı diğerine başka din vazetmesi akıl dışı böyle bir duruma inanmak abesle iştigaldir.
Allah'ın gönderdiği İslam'ı insanlar Musevizm’e çevirmiş adını Yahudilik, İsevizm’e çevirmiş ismini Hıristiyanlık koymuştur.
Daha da ileri giderek henüz içlerinde peygamber yaşarken paganizme ve putpetestliğe kaydıklarını Hz Musa'ya Tur dağında seslenirken Samiri ile yoldan çıkıp böğüren buzağı heykeline taptıklarını anlatarak inananları Yaratıcısı uyarmış,
Hıristiyanlarda dinlerini teslise taşımıştır.
Uyarıcı gönderilmeyen hiçbir kavmin olmadığı ayetle, 25’i Kur’an-ı Kerim’de ismi ile zikredilmekle birlikte, gönderilen Peygamberin 124.000’in üzerinde olduğu da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (as) mın sözü ile sabittir.
Tarih incelendiğinde, Arkeolojik buluntulardan iz sürüldüğünde yalnız bir milletin paganizme kaymadığı Allah'ın gönderdiği tevhid dininin dışına çıkmadığı ve her anında Yaratıcısının ismini ve mesajını yeryüzüne yayma; İlayı Kelimetullah ve Nizamı Âlem davasının hizmetinde olduğu görülür.
Tarihe iz için bıraktığı Bengü taşlarda:
Kağanlarının Hakanlarının Başbuğlarının "Yeryüzünde oturdum, Tanrının buyruğunu tüm cihana duyurdum. "Diye davasını özetleyerek tuttuğu yolun ve yöntemlerinin geçmişten geleceğe not için bırakıldığını görürsünüz.
Son dini tebliğ için kendilerine gelen Arap gönül erlerine yönelttikleri;
"Dininiz size neyi işaret ediyor sorularına onların; Allah'ın birliğini diye verdikleri cevaplarına, siz bunu yeni mi öğreniyorsunuz" hayretlerinin tarihe kaydedildiğini okursunuz."
Onun için Türk=İslam=Adanan demektir.
Türk=Mücahid demektir.
İslam tarihide bunu teyid etmektedir.
Milliyetçilik demek tarih sahnesine çıktığınız andan bugüne dek birlikte ve bir arada akıttığınız ter, döktüğünüz gözyaşı, attığınız tebessüm, değerleriniz uğruna birlikte sebil ettiğiniz kan ve bunları içinde topladığınız kazan ve bu kazandaki değerlerin tamamı demektir.
Orhun demektir, Tanrı dağı demektir
Malazgirt'de Alparslan,
Ahlat, Ani'de Alperen demektir.
Söğüt'te Ertuğrulgazi Osman Orhan
İstanbul'da fetihte Fatih, Surda Ulubat'lı Hasan demektir.
Sina’da Yavuz, Muhteşem Kanuni Süleyman
Çanakkale Galiçya Yemen
Hiçbir cephede geçit vermeyen nefer
Mekke'de Medine'de savunmada Fahrettin paşa
Milli mücadelede taarruzda Mustafa Kemal demektir.
"Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuz, ruhsuz beden ancak ve ancak ceset olur diyerek; Biz Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslümanız." Diyen Alparslan Türkeş
Ve
"Bunca yıllık ömrümde İlay-ı Kelimetullah davamdan bir an olsun ayrılmadım" diyen
Devlet Bahçeli demektir.
Türk demek Kızılelma hedefli, İlayı Kelimetullah sevdalı, Nizamı Âlem davalı
Türk = Adam demektir...
ÜLKÜCÜNÜN DAVASI
Bu dava umudu, mazlum milletin
Benlik yok biz varız, ağır yükümüz
Var olsun ebedi, şanlı devletim
Bizi biz yapan, kutlu Ülkümüz
Feraseti olan, tarihe tanık
Zalimler davacı, mazlumlar sanık
Su uykuda amma, düşman uyanık
Hakkı tesis etmek bizim Ülkümüz
Türk İslam uğruna düşelim yola
Mücahidi yazsın tek, Hak Teâlâ
Rızası nasipse, bize ne âlâ
Nizam-ı âlemdir, bizim Ülkümüz
İlay-ı Kelimetullah, erin sevdası
Yol Resulün yolu, onun davası
Şefaat dileği, derdin devası
Yürekte sevdadır bizim Ülkümüz...
Ülkücü nam aldık, madem bir kere
Bu yola baş koyduk, şükür bin kere
Hamd olsun Rabbime, şükür bin kere
Şahid ol Allahım, davan Ülkümüz!
Mehmet Ayhan Günaydın

YORUMLAR

  • 0 Yorum