Mehmet Korkutata

Mehmet Korkutata

mkorkutata@hotmail.com

BELÂ VE MUSİBETLERE KARŞI SABIR!

07 Temmuz 2021 - 16:21

Belâ ve musibetlere karşı olgun mü'min, Allah'ın yardımına ve korumasına ihtiyaç duyar ve sığınır. Böyle bir mü'min de Allah'ın sevgisini ve yardımını kazanmış olur. "Yüce Allah'ın (C.C) bir imtihan vesilesi olarak yarattığı dünyada kötülüklerle, iyilikler, nimetlerle, külfetler beraber yürür." Nimetlere ve iyiliklere şükretmek kadar musibet anında metaneti korumak erdemli mü'min olmanın gereğidir.
Hz.Muhammed ( S.A.V. ) "Sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir" buyurmaktadır.
Cenab-ı Allah (C.C) Ayet-i Kerime'de; "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz" derler. "İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğruyola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır." Ayet-i Kerime'de de belirtildiği gibi insan dünya hayatında sıkıntı ve musibetlere maruz kalabilir, onun malına ve canına zarar gelebilir ve doğal afetlerle karşılaşabilir. Bu durumda bile Müslümana düşen hayattan ümidini kesmemesi, Allah'ın bahşettiği sabır sayesinde aklını kullanarak çıkış yolu aramasıdır.
Yüce Rabbimiz (C.C )nimetlerine karşı  hem sabır ve hemde şükürle karşılık vermenizi istemektedir. Bizim  her halimiz, ya sabr'ı yada şükrü gerektirmektedir. İmanımız davranışlarımıza bu iki tavırdan biriyle yansımaktadır. Yüce Allah'ın kullarına ihsan buyurduğu en hayırlı lütuflardan birisi sabırdır.
Eğer insana sabır ve metanet gibi önemli özellikler bahşedilmemiş olsaydı, dünya da başına gelecek musibetler karşısında çaresiz duruma düşerek yaşama ümidini kaybederdi. Bu itibarla, "sabır her türlü belâ ve musibet" karşısında insanı hayata bağlayan büyük bir nimettir.
Fahr-i Kâinat Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerinde, mü'min'lere musibetler karşısında şöyle davranmaları buyurulmuştur!
"Sevabın çokluğu, belânın büyüklüğüne göredir. Yüce Allah (C.C) bir topluluğu sevdiği zaman onları muhtelif musibetlerle imtihan eder. Kim bu "musibetleri sabırla karşılarsa, Allah-u Teâlâ ondan hoşnut olur." Ve kimde musibetleri sabır ve tevekkülle karşılamaz, isyan ederse o da  "Allah'ın (C.C) gazabına müstehak olur."
 Allah'ın rahmeti ve mağfireti hakka tabi olanların üzerine olsun İnşallah!
Sevgi ve muhabbetlerimle...
Mehmet KORKUTATA
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum