Mehmet Korkutata

Mehmet Korkutata

mkorkutata@hotmail.com

EHL'İ BEYT'İ SEVMEK VE HÜRMET ETMEK!

19 Kasım 2021 - 16:07

Şüphesiz ki, dinimiz İslam sevgi dinidir. Sevgilerin en güzeli ise Allah sevgisidir. Allah’ı (C.C) sevmenin yolu ise sevgililer sevgilisi  Hz.Muhammed  (S.A.V)‘i sevmekten ve onu  sevmenin yolu da onun Ehl-i Beyti başta olmak üzere sahabeyi ve tüm inananları sevmekten geçer. Hz. Peygamberin aile fertleri, çocukları, torunları ve onun soyundan gelenlere Ehl-i Beyt denmektedir. Ehl-i Beyt, Peygamberimizin mutlu yuvasında yetişmiş ve onun sevgi dolu gönlünden feyz almış örnek şahsiyetlerdir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Rabbimiz Ehl-i Beyte değer vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.“ 
Ehl-i Beyti sevmek, aynı zamanda Peygamberimizi sevmek anlamına gelmektedir. Nitekim Resûlullah (S.A.V) "Sizi nimetleriyle rızıklandırdığı için Allah’ı sevin, beni de Allah’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin“ buyurmaktadır. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed  (S.A.V), gerek hanımlarına ve çocuklarına, gerekse sevgili torunlarına karşı sevgi ve merhametin timsali olmuştur. Şu hatıra Peygamber Efendimizin aile fertlerine verdiği değeri ortaya koymaktadır: “Bir gün Peygamber Efendimiz sağ omzunda Hz. Hasan, sol omzunda da Hz. Hüseyin olduğu halde mescide gelmişlerdi. Gelirken bir onu öpüyor bir de diğerini öpüyordu ve diyordu ki: Bunlar benim evlatlarımdır. Kim bunları severse beni sevmiş olur, kimde bunları sevmezse beni sevmemiş olur.“ 
Mü'min'ler olarak, her namazımızda sevgili Peygamberimize ve onun değerli Ehl-i Beytine yaptığımız dualar, tarih boyunca çocuklarımıza Ali, Ayşe, Fatma, Hasan ve Hüseyin isimlerini vermemiz, camilerimizi sahabe ve Ehl-i Beytin güzel isimleriyle süslememiz, Ehl-i Beyte ve onların şahsında Hz. Peygamber’e olan sevgimizi göstermektedir.
O halde kıymetli okuyucularım;
Bize yakışan, Ehl-i beytin ve sahabenin tümünü sevmek ve örnek almaktır. Bizler Hz. Ali Efendimizi ve Hz. Fatıma validemizi sevdiğimiz gibi, Hz. Ömer Efendimizi ve Hz. Aişe validemizi de severiz. Sahabenin hepsini, bizlere cennetin yolunu gösteren yıldızlar olarak görürüz.
Rabbim cümlemizi Ehl-i beyt-i seven ve kıymetini telakki eden kullarından eylesin, bizleri onların şefâatlerine nail kılsın, onlarla birlikte haşr eylesin inşallah!
Allah'ın rahmeti ve mağfireti hakka tabi olanların üzerine olsun İnşallah
Sevgi ve muhabbetlerimle...
Mehmet KORKUTATA
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum