Mehmet Korkutata

Mehmet Korkutata

mkorkutata@hotmail.com

GENÇLİK VE İLÂHİ  MABED CAMİİ!

10 Haziran 2021 - 00:54 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 - 00:55

Camii, İslam dininde Allah'a (C.C) iman edenlerin cemaat bilinci ile bir araya geldikleri, kendi dertlerini, ızdırap ve sevinçlerini paylaştıkları, sadece Allah için toplandıkları çok yönlü ilâhi, kutsal bir mekândır. Camii, mana itibariyle cem olmak, bir araya gelmek, demektir.
Allah (C.C) adına inşa edilen ve çok yönlü işlevleri olan camii, islam toplumu için hayati öneme sahip olmakla birlikte, İslam'ın şiarı olan temel dinamiklerinden biridir. Zira islam, cami merkezli bir din olarak kendisine inananların bu mekânlarda ihya olmalarını ve çok yönlü istifade etmelerini ön görmüştür. Dolayısıyla aynı kelimeden türeyen cemaat kelimesi camii ile başlayıp ümmet ile nihayetlenen insanlığın seyrinde, içtimai hayatın özünü teşkil eder.
Fahr-i Kâinat Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. "Yedi sınıf insan vardır ki, Allah-u Teâlâ (C.C) onları kendi arşının gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir. Bu yedi sınıfın iki tanesi şunlardır; Allah'a ibadetle büyüyen genç ve kalbi camilere bağlı kimselerdir."
Yeryüzünün ilk mabedi ve mescidi Kâbe dir. Yüce Rabbim'izin ifadesiyle bu mabed güven ve emniyet yeridir. Yeryüzünde bulunan tüm camii ve mescitler, Beytullah'ın birer şubesi olması hasebiyle her bir camii ve mescid güven ve emniyet mekânıdır. Zira gençliğini Allah'a ibâdet ederek geçirmek isteyen her  genç ve mü'min kişinin kalbi ve gönlü huzur ve güven ortamı olan bu mabedlere bağlı olması gerekmektedir.
Yüce Allah (C.C) Ayet'i Celile'de; "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler tamir ederler" diye buyurmuştur. Camilerin onarımı biri maddi ve diyeri manevi olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Maddi onarım, bir caminin temelinden bitimine kadar gerekli olan tüm malzemelerin temin edilip inşa edilmesidir. Bu maddi onarımdan öte, camiler için en önemli olan manevi onarım ise; ibadetlerimizi cemaat ile birlikte yapacağımız ihya ve inşa onarımıdır. Camilerin zinneti şüphesiz cemaattir. Cemaatsiz kalması, camilerimizi işlevsiz hale getirecektir.
"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi camilerle buluşturup, onları yeniden ihya ve inşa etmemiz bizleri güçlü ve huzurlu bir toplum haline getirecektir." Genç kardeşlerimizin şahsında tüm kardeşlerimize gönlümüzdeki feryadı duyurmak istiyoruz! Ne olur geliniz her gün beş vakit okunan şu ilâhi çağrıya kulak verip, "beş vakit cemaatle camilerimizi şenlendirip ihya edelim." Günde beş vakit Yüce Allah'ın evini ziyaret eden huzur bulur.
Allah'ın rahmeti ve mağfireti hakka tabi olanların üzerine olsun İnşallah!
Sevgiyle kalın
Mehmet Korkutata
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum