Mehmet Korkutata

Mehmet Korkutata

mkorkutata@hotmail.com

İNSANLIĞIN GEREĞİ OLAN MERHAMET DUYGUSUNU HAYATIMIZIN HER ALANINDA YAŞANILIR KILALIM LÜTFEN!

12 Ağustos 2021 - 00:05

Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Yaratılan her canlıya karşı duyarlı olmaktır. Evlat sevgisi, anne ve babaya saygı, yaşlılara, yoksullara, hastalara, yetimlere, kimsesizlere yardım etmek, hatta bitki ve hayvanlara karşı şefkatli olma gibi erdemlerin hepsi merhamet duygusunun bir tezahürüdür. "Allah'u Teâla’nın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, varlığın ilahi mayasıdır.  Maddi ve manevi hastalıkların en etkili ilacı, yürekleri işgal eden türlü sıkıntıların çaresi merhamette saklıdır."

Sevgili Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep’in çocuğu ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Hz. Zeynep, Resûl-i Ekrem’(S.A.V) me ‘Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?’ diye haber gönderdi. Peygamber Efendimiz  bir grup sahabeyle birlikte kızının evine gitti. Kucağına aldığı torununun can çekişmekte olduğunu gören rahmet Peygamberinin gözlerinden yaş akmaya başladı. Orada bulunan sahâbe'lerden biri, ‘Ey Allah’ın Resûlü bu gözyaşı nedir?’ Diye sordu, bunun üzerine Resûl-i Ekrem(S.A.V)in mübarek dudaklarından şu sözler dökülüverdi: “Bu gözyaşı, Allah’ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara rahmet eder.”

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V), cahiliye toplumunu merhametle tanıştıran, merhameti hayatın her alanında yaşanılır kılan en muhteşem örnektir. O' müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah’ın rahmetiyle etrafındakilere daima yumuşak davranmıştır.Güzel sözlerle onların gönlünü almıştır. Kimseyi incitmemiştir ve cezalandırırken bile; insafı ve adaleti elden bırakmayarak asla zulmetmemiştir. "Müminlerin de birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmelerini tavsiye etmiştir."

Bugün insanlık, şefkat ve merhamete, vicdan ve hakkaniyete her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Dünyanın bir çok ülkesinde sayısız masum insan merhametsizliğin kıskacında kıvranmakta, zulüm, işkence ve şiddete maruz kalmaktadır. Bu vicdansızlık ve insafsızlıktan sadece insanlar değil, diğer bütün canlılar ve geleceğimiz de zarar görmektedir. "Hâlbuki Allah Resûlü (S.A.V), bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur! Merhamet edene Rahman olan Allah' da merhamet eder. Siz yerdeki bütün mahlûkata merhamet edin ki göktekiler de size  merhamet etsin."

Merhamet, anne babamızı yalnızlığa terk etmemek, onlara şefkat kanatlarımızı germektir. Eşimize karşı anlayışlı ve güler yüzlü olmak, gönül alıcı bir çift söz söylemektir. Çocuklarımıza karşı affedici, hoşgörülü ve adil davranmaktır.
"Merhamet, bir yetimin, bir öksüzün başını şefkatle okşamaktır. Yolda kalmışa, dara düşene yardımcı olmaktır. Aç ve açıkta olan bir yoksulla ekmeğimizi  paylaşmaktır.
Merhamet, kâinattaki dengeyi bozmamaktır. Kıyametin kopacağı bilinse dahi bir fidanı toprakla buluşturmaktır. Aşırı yaz sıcaklarının etkilediği aç ve susuz kalan hayvanlara bir kap yiyecek, bir tas su vermektir. Nihayetinde merhamet, bütün canlılar için dünyayı güvenilir bir yer kılmaktır."

Allah’ın yarattığı her bir varlığı, O’nun bir emaneti, kâinat ailesinin kıymetli bir ferdi olarak görelim. Merhametsizliği şefkat ve rahmete çevirelim. Asrın vicdanına merhameti yeniden aşılayalım. Ayet-i kerime'de mealen; "O sarp yol nedir, bilir misiniz? Köle âzat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç ve açıkta kalan bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti öğütleyenlerden olmaktır.”

 Lütfen doğaya, bütün canlı varlıklara ve ciğerimiz olan ormanlarımıza karşı duyarlı olalım, olmayanları bilinçlendirip, uyaralım!
Allah'ın rahmeti ve mağfireti hakka tabi olanların üzerine olsun İnşallah!
Sevgi ve muhabbetlerimle...
Mehmet KORKUTATA

YORUMLAR

  • 0 Yorum