Mehmet Korkutata

Mehmet Korkutata

mkorkutata@hotmail.com

MÜ'MİNLERİN UYMASI GEREKEN TEMEL ŞARTLAR!

06 Aralık 2021 - 11:43

İslam dininin, insanı bütün mahlukattan üstün tutması, Allah’ın insana verdiği değeri gösterir. İnsanın dinini, aklını, canını, malını ve neslini korumak "İslâm dininin temel hedefidir." İnsan ve toplum açısından birinci dereceden sorumluluk alanına giren bu haklar ihlal edildiği zaman hem kendi güvenliğimiz hem de toplumsal huzurumuz tehdit altına girmiş olur. 
"İnsanı insan yapan en önemli özelliklerin başında akıl gelir." İnsan, dünya ve ahiret mutluluğunu bu vasıtayla kazanır. Onun için dinimiz, insanın aklını korumak için bir takım tedbirler almıştır.
İslâm, aklı devamlı veya geçici olarak işlemez hale getiren, muhakeme kabiliyetini körelten ve "zihni uyuşturan her türlü  uyuşturucuyu, sarhoşluk veren bütün maddeleri ve alkollü içecekleri yasaklamıştır."
Toplumun güven ve huzuru için hayati öneme sahip olan “mal ve can güvenliği”nin korunması da İslam’ın temel hedeflerindendir.
Cenab-ı Hak (C.C) Âyeti Kerime'de şöyle buyuruyor! “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda bâtıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.”
Ayette ifade edilen meşru olmayan kazanç, "kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz, yalan, hile, aldatma, fuhuş gibi her türlü din ve ahlâk dışı yollarla elde edilen servettir." 
Peygamber Efendimiz(S.A.V) "Öyle bir zaman  gelecek ki, insanoğlu, aldığı malın helalden mi, haramdan mı geldiğine hiç aldırmayacak, yeterki gelsin diyecek" hadisiyle ahir zamandaki bu hastalığa işaret etmekte ve bizlere şu tavsiyede bulunmaktadır:
“Ey insanlar! Allah’a karşı gelmekten sakının, rızkı güzel bir şekilde kazanın, çünkü hiçbir kimse biraz gecikse bile, rızkını tamamen almadıkça ölmeyecektir. Helâl olanı alın, haram olanı bırakın”
Canın korunması hakkında da Rabbimiz şöyle buyuruyor. “Kim bir mü'mini kasten öldürürse cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir." "Her kim bir insanı öldürürse sanki bütün insanlığı öldürmüş gibi olur ve her kim de bir insanın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanlığı  kurtarmış gibi olur."
Bu hususta Resul'i Ekrem Efendimiz (SAV) ise şöyle buyurmuştur. “Bir mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyanın yok olmasından daha büyük bir günahtır.”
İslam neslin korunması hususunda ise; nikahı emretmiş ve zinaya yaklaşmayın, uyarısıyla her türlü nikahsız birlikteliği yasaklamış ve geçmişte şehvet azgınlıkları yüzünden azaba uğramış ve yok olmuş kavimleri ibret için bizlere haber vermiştir.
“Her dinin bir karakteri vardır, İslâm dininin karakteri ise hayadır!” “Haya imandandır” ifadeleriyle haya sahibi mü'minler olmamızı tavsiye eden Peygamber Efendimiz (S.A.V)
"hayasızlık ve zinanın yaygınlaşmasının kıyametin bir habercisi olduğunu vurgulamıştır."
İslam’ın temel hedeflerinden birisi de dinin korunmasıdır. Din duygusu insanda doğuştan gelen fıtri bir duygudur. Nasıl ki, nefes almamak maddi ölüm alameti ise, Rabbimizden uzak imansız kalmakta manevi ölüm alâmetidir. Bedenimiz nefessiz kalırsa ölür, ruhumuz ise imansız ve ibadetsiz kalırsa ölür. 
Allah'ın rahmeti ve mağfireti hakka tabi olanların üzerine olsun İnşallah!
Saygı ve muhabbetlerimle...
Mehmet KORKUTATA 

YORUMLAR

  • 0 Yorum