Mesut Cemil Boyner

Mesut Cemil Boyner

mesutcemilboyner@hotmail.com

CUMANIN HAYRI VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN

02 Nisan 2022 - 00:06

Cenâb-ı Hak buyuruyor:Bismillahirrahmanirrahim
“(İbrahim dedi ki:) Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.” (Şuarâ, 80)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Hastayı ziyâret edin ve ondan size duâ edivermesini isteyin. Zîrâ hastanın duâsı makbuldür. Günâhı da affedilir.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 57)
“Allah Teâlâ, kıyâmet gününde şöyle buyurur:“–Ey Âdemoğlu! Hastalandım, Ben’i ziyâret etmedin!”
Âdemoğlu:“–Sen Âlemlerin Rabbi iken ben Sen’i nasıl ziyâret edebilirdim?” der.
Allah Teâlâ:“–Falan kulum hastalandı, ziyâretine gitmedin. Onu ziyâret etseydin, Ben’i onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun?” buyurur…” (Müslim, Birr, 43)

YORUMLAR

  • 0 Yorum