Mesut Cemil Boyner

Mesut Cemil Boyner

mesutcemilboyner@hotmail.com

Sendikamızdan duyuru

05 Ekim 2022 - 14:10

Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 25.03.2022 tarih 2021/21252 Esas ve 2022/5913 Sayılı Karar Metni:
Konu: Araçtaki Değer Kaybı Hesaplama Usulü

 1. Adalet Bakanlığı tarafından KANUN YARARINA BOZMA sonucu Yargıtay'ın yukarıda belirtilen kararının Resmi Gazetede yayımlanması sonucunda :
 2. 04.12.2021 tarihi dahil olmak üzere düzenlenen Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesinden bir trafik kazası sonucu kusur suz olan araca ait Değer kaybı hesaplaması yeni düzenle nen formülü artık KADÜK hale gelmiştir. Yani bu formül kanunen yok hükmündedir.
 3. S E D D K tarafından hala yürürlükten bu formülün kadük yani yok hükmünde olduğuna dair bir sektör duyurusu yayınlanmamış ve sistemden kaldırılmamıştır.
 4. Bu hafta içinde YENİ değer kaybı formülü uygulamasının SEDDK tarafından kaldırılmaması halinde SENDİKAMIZ tarafından araç sahiplerinin HAK İHLALLERİNİ önleme adına tüzüğümüz gereği konu Cumhurbaşkanlığı katına iletilecek ve sorumlular hakkında görevi ihmal için gereği talep edilecektir.
 5. Ayrıca sadece bu taleple kalınmayacak SENDİKAMIZIN SEDDK ya resmi müracaatla Sigorta Eksperleri Ücret tarife değişikliği,ücret skalasının oto dışı Eksper ücret skalası ile eşdeğer hale getirilmesi talebimizin;
 6. Değer Kaybı Rapor düzenleme ücretinin 2020 -2021 ve 2022 yıllarını kapsayan Enflasyona uygun şekilde arttı rılması talebimizin
 7. Sigorta Tahkim Bilirkişi ücretlerinin yine Enflasyona endeksli olarak arttırılması talebimizin;
 8. S B M ye bütün verileri sağlayan Sigorta Eksperlerinin hala ve nedeni bir türlü yasal olarak açıklanmayan bir şekilde a) İlk derece Mahkeme dava dosyaları b) Tüketici Hakem Heyeti dava dosyaları c) Sigorta Tahkim Komisyonu dava dosyaları muhatabı araçların geriye doğru varsa hasarları,trafik veya kasko veya mali mesuliyet poliçelerinin sorgulamasının neden yaptırılmadığı neden kasıtlı olarak adaletin engellendiği talebimizin;
 9. 2015 Haziran ayında Resmi Gazete yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin Danıştay'a açtığımız ve kazandığımız dava sonrasında 25.03.2020 gün ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Madde Mülga ibare ye göre hala S E D D K hala ve neden zorunlu trafik sigortası ihbarlarını levhaya kayıtlı Sigorta Eksperlerine S B M üzerinden sıralı şekilde (RANDOM) değer kaybı gibi SENDİKA OLARAK dağıtım talebimizin yerine getilmemesi;
 10. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası poliçe tanzimi için Maden ocakları risk incelemesi Sigorta Maden Eksper ,Maden Mühendisi ve İş Güvenliği Uzman ücretlerinin 2015 yılından beri hala aynı ücret olması, verilen hizmetin tekrar işçi adedi yerine 2015 yılında meriyette olan saat bazına getirilmesi,ücretlerin en az % 200 nispetinde arttırılması,yemek dahil bütün Komite üyelerinin masraflarının karşılanması yol masraf formü lünde 100 km yakıt tüketiminin 7 litreden 10 litreye çıkar tılması resmi talebinin hala cevaplanmadığı söz konusu dur. Devlette devamlılık ilkesi bahis mevzuu olduğundan yukarıda belirtilen taleplerin en kısa içinde yerine getiril memesi halinde konu Cumhurbaşkanlığı katına iletileceği sorumlular hakkında gereğinin yapılması için delilleri ile birlikte isteneceği muhakkaktır.
 11. Türkiyenin İlk ve Tek Sigorta Eksperlerinin ve tüzüğümüz gereği bütün sigorta poliçesi satın alan kişi ve kuruluşların hak ve menfaatlerini yasal yollardan arayan,bu hakları İda re Mahkemelerine,Danıştay'a ve hatta Anayasa Mahkeme sine müracaat ederek taşıyan ve bu güne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine mesleki ve kamu hak ve menfaat leri için açtığı bütün davaları kazanan SİVİL TOPLUM SENDİKAL örgütüdür.
Sendika Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak temennimiz hiçbir husumete meydan vermeden S E D D K nın değerli Yöneticilerinin yukarıda belirtilen taleplere acilen çare bulması ve Sendikamıza bu taleplerin cevaplarını ACİLEN ilet meleridir. Sendika Yönetimi olarak hiçbir zaman kavgadan yana olmadık,olmayız;Ancak bizimle kavga etmek isteyenlerle MAZBATALI SEÇİLMİŞLER olarak yasal yollardan hak aramayı ve Demokratik Eylem koymayı ihmal ve gözardı etmeyiz.
Saygılarımla
Mesut Cemil BOYNER
Genel BAŞKAN

YORUMLAR

 • 0 Yorum