Mesut Cemil Boyner

Mesut Cemil Boyner

mesutcemilboyner@hotmail.com

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu

08 Kasım 2022 - 00:08

SENDİKAMIZDAN DUYURUDUR:
Sayın Kamuoyunun DİKKATLERİNE !!!!!
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yine KANUN TANIMAZ ben yaptım oldu REZALETİ ortaya çıktı:
Konu: Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Tarih:29/04/2022

“Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup 01/05/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak;
Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, itiraz sınırı 8.000-Türk Lirası olarak uygu lanacak olup, bu tutarın altında kalan hakem kararları kesinlik arz edecektir.
Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, temyiz sınırı 107.000-Türk Lirası olarak uygulanacak olup, bu tutarı aşmayan itiraz hakem kararları kesinlik arz edecektir.
Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, zorunlu heyet teşekkülü sınırı 24.000-Türk Lirası olarak uygulanacaktır.
01/05/2022 tarihinden önce başvurusu yapılmış uyuşmazlıklar hakkında eski düzenlemede öngörülen parasal sınırların uygulanmasına devam olunacaktır.
Yeni düzenlemenin uygulanmasında, uyuşmazlığın karara bağlandığı ya da karara itiraz edilen tarih değil Komisyon’a başvurunun yapıldığı tarihi dikkate alınacaktır.
Herhangi bir sebepten dolayı işleme alınmayan ve daha sonra yeniden yapılan başvurularda, eksikliğin giderildiği (usule uygun olan) son başvuru tarihi dikkate alınacaktır.
YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KANUNLA İKE KONULAN BİR HÜKÜM ANCAK KANUNLA DEĞİŞTİRİLEBİLİR veya KALDIRALABİLİR. KANUN İLE TESİS EDİLEN HÜKÜM TEBLİĞ İLE DEĞİŞTİRLEMEZ.
Bu husus SENDİKA olarak hem CUMHURBAŞKANLIĞI katına hem de T.C CUMHURBAŞKANLIĞI DENETLEME KURUMUNA soruşturma ve kovuşturma açılması için acilen iletilecektir.
Saygılarımla S E İ S Genel BAŞKAN

YORUMLAR

  • 0 Yorum