Şeref Kocakaya

Şeref Kocakaya

serefkocakaya01@hotmail.com

MÜSLÜMANSA MÜSLÜMAN, TÜRKSE TÜRK DOĞU TÜRKİSTAN

03 Aralık 2021 - 00:23

Doğu Türkistan 1,664.17 km2, (Türkiye’nin iki katı coğrafya’ya sahip) 35 milyon Türk’ün yaşadığı kadim bir Türk yurdudur. 
3000 yıldan fazla  bu topraklar Türk, üstünde yaşayanlarda Türk’tür. Dpğu Türkistan 1949da Komünist Çin tarafından ilhak edilmiş bir Türk yurdudur.
Doğu Türkistan sıradan bir coğrafya değildir. 
İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar’ın sınırları içindedir.
 İlk Müslüman Türk Hakanı olan Satuk Buğra Han’ın mezarının bulunduğu yerdir. Dolayısıyla biz Müslüman Türklerin “La ilahe illallah, Muhammedün resulullah”  dediği coğrafyadır.
Doğu Türkistan, ilk Türkçe sözlük olan Divan-ı Lügat-it Türk’ün yazıldığı ve yazarı Kaşgarlı Mahmut’un yaşadığı coğrafyadır.
Doğu Türkistan, Türk Devlet yönetim felsefesini anlatan Kutadgu Bilig’in yazıldığı ve yazarı Yusuf Has Hacib’in yaşadığı coğrafyadır.
Doğu Türkistan, Atebet’ül Hakayık adlı dev eserin sahibi Ahmed Yükneki’nin yaşadığı coğrafyadır.
Ayrıca İmam Buhari, İmam Tirmizi, İbn-i Sina, Farabi, Fergani, Zimahşeri, Sekkaki gibi eserleri ile İslam kütüphanelerini zenginleştiren, dünya bilim adamlarına yol gösteren bilginler de bu toprakların evlatlarıdır.
Osman Batur’un, İsa Yusuf Alp Tekin’in, Türk  milleti için canını ortaya koyduğu topraklardır.
İşgal edildikten günümüze daima katliamlara uğrayan Doğu Türkistanlı Türkler özellikle son günlerde akıl almaz işkencelerle katledilmekteler.
Ülkemizdeki bazı yöneticilere  göre radikal unsurların rehabilitasyon amaçlı , meslek edindirme amaçlı eğitim merkezleri dediği toplama kamplarında binlerce Uygur Türk’ü katledilmektedir.
Uygur ailelerin yanına Çinli erkek yerleştirmeler, Uygur kızların fuhuşa zorlanmaları, dini yaşamalarının engellenmesi sadece sayabileceğimiz uygulamalardan birkaç tanesi. 
Maalesef kardeşlerimizin izzet ve iffetlerine musallat olunuyor. Sosyal medyadaki görüntüler, resimler bizi uykumuzdan uyandırmıyorsa imanımızı insanlığımızı sorgulamamız lazım.
Kalbimizi yaralayan Kudüs’e , Mynmar’a gösterilen tepkinin sadece onda birini istiyoruz. 
Birleşmiş Milletler 43 devlet Çin’in yaptığı katliamları kınama kararı alırken Türkiye Baş sirada Yer Almıştır.
İnsansa onlarda insan, müslüman ise onlarda müslüman, Türk’se onlarda Türk. 
Dünya sesini çıkarmasa da bugün kardeşlerimizin çığlıklarına sessiz kalırsak şerefimizi kaybederiz.
Bu zulmü ortadan kaldırmak için bir şeyler yapmak lazım. 
Bosna’nın merhum lideri Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in “ Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; Düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Diyerek  Doğu Türkistan’lı kardeşlerimizin sadece sesimizi duyun, dünyaya duyurun demeleri bizi bir kez daha düşündürmelidir.
DÜNYA AVŞARLAR DERNEĞİ 
BİZ BİRLİKTE BÜYÜK BİR AİLEYİZ

YORUMLAR

  • 0 Yorum