marmaris tekne turları
‘YILDIZI PARLAYAN TEK ÜLKE’ « Medya Yenigün

Medya Yenigün

‘YILDIZI PARLAYAN TEK ÜLKE’

‘YILDIZI PARLAYAN TEK ÜLKE’
Avatar
Halil Pekdemir( medyayenigun01@hotmail.com )
438
16 Ağustos 2017 - 0:59

Türkiye olarak biz ne yapacağız?

İşte böyle bir coğrafyada yıldızı parlayan bir tek Türkiye var. Ama bu yıldızı söndürmeye çalışan iç ve dış kuvvetler var. Türkiye arka sıralardan geçip öne çıktı. Kimileri bunu hazmedemiyor. ‘Türkiye nasıl ekonomik gücünü ve nüfuzunu artırdı’ deniyor. Doğu bunu kendine göre yorumlayıp plan yapıyor, Batı ayrı, ekonomi dünyası ayrı. Olanları doğru okumamız lazım.

Bahsettiğiniz sürecin ekonomiye etkileri nasıl oldu?

Güven ve istikrar ortamına, bu unsurların sürdürülebilir olmasına feraset etmek zorundayız. Türkiye’nin kalkınma hızında ortalama yüzde 5’i yakalayabileceğine inanıyorum. İşsizliğin kontrol edilebileceğine inanıyorum. Sanayi üretiminde görüyoruz ki yüzde 80 ’lere ulaşan bir artış var. Demek ki özel sektör basmış gaza gidiyor. Geldiğimiz nokta 100 yıldır özlediğimiz bir nokta. Huzur ve istikrarı yakaladık. Gerçekçi ve makul düşünmeliyiz. Gerçekçi düşünce nedir derseniz, huzur ve güvenin sürmesi, kalkınma hızının artışına devam etmesidir. Bizim bu birlik ve beraberliğe en az 8-10 yıl ihtiyacımız var. O zaman rüzgar nereden eserse essin bu sorunları aşarız.

Bu süreçte özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ne gibi bir rol üstlenebilir?

Dünyaya baktığımızda ticaret ve ekonomi STK’lar üzerinde gelişiyor. Devletler elbette önemini koruyor ama STK’lar hem sosyal yönleriyle hem de iş dünyasını bir araya getirerek ekonomiyi yönlendiriyorlar. Herkes ticaretini ve ekonomisini iyi oturtup, STK ile birlikte büyüme hamlelerini yapmak zorunda. STK bilincini oluşturup yaygınlaştırmamız lazım.  Birçok ülkeye gidiyoruz ve görüyoruz ki bizden beklentileri var. Bu beklentileri az sayıda STK’nın karşılaması mümkün değil. Afrika ülkeleri Hıristiyan da olsa Türkiye’den yardım bekliyorlar. Çünkü Türkiye mazlumların sesini duyurmaya çalışıyor.

Türkiye’nin ürün kalitesini Avrupa ayarında, fiyatı Çin ayarında görüyorlar. Türk ürünleri hem Çin gibi hesaplı hem Avrupa gibi kaliteli. Türkiye özel sektörü ile de dünyanın beklentilerini karşılayacak noktaya geldi değil mi? Dünyanın beklentileri var Türkiye’den. Afrikalılar bize mal satın diyor. Avrupalılar 75-80 milyonluk nüfusumuz ile bizi büyük bir pazar olarak görüyor. Balkanlar tarihi bağlardan dolayı bizimle iş yapmak istiyor. Kafkaslar’da bizimle iş yapmak isteyen Türk Cumhuriyetleri var. Afrika ülkeleri kısmen Müslüman, herkesin ilgisi çok. O nedenle STK’ların çoğalması, yurt dışına öbek öbek iş gruplarının gitmesi gerekir.

Bir ekonominin en önemli sorunlarından birisi, ekonomik büyüme oranının nasıl artırılabileceğidir. Bu sorunun çözümünde en önemli yollardan birisi de, ihracatı artırmaktır. Çünkü ihracattaki artış ekonomideki mal ve hizmetlerin üretimini de artırmaktadır. İhracat artışının, üretimin büyümesini pozitif olarak etkilediğine ilişkin düşünce literatürde, İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi (İDBH) olarak isimlendirilmektedir

Ekonomik analizlerin vazgeçilmez kavramlarından biri olan büyüme, ülke refahının en önemli göstergesi olarak, üretim kapasitesindeki artışı ifade etmekte olup, GSMH veya onun fert başına düşen değerleri ile ölçülür. Ülkelerin büyüme verilerine bakarak ekonominin yapısını, Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel ekonomi ve küresel ticaret hacminde önceden görülmemiş bir büyüklüğe ulaşılmıştır.

Gelinen noktada, uluslararası mal ticaretinin geleneksel yapısı değişmekte; ticaretin konusu emek yoğun sektörlerden ileri teknoloji içeren ürünlere, Ar-Ge yoğun sektörlere ve kendi sektöründe fark yaratan ürünlere kaymaktadır. Türkiye, küresel ticarette yaşan gelişmeleri yakından takip etmekte trendleri izleyen değil, belirleyen bir ülke olma yolunda ilerlemektedir.

Elde edilen çok sayıda başarının yanında henüz yolun başında olunan ve daha fazla çaba sarf edilmesi gereken alanlardan biri katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanmaktır. Bu çerçevede; hazırlanan Yeni Teşvik Sisteminin üreticilerimizin, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın yolunu aydınlatacağından ve girişimcilerimizin Yeni Teşvik Sisteminin avantajlarını sonuna kadar kullanarak ülkemizi yüksek teknolojili ürünlerin üretim merkezi haline getireceğinden hiç şüphem bulunmamaktadır. Saygılarımla

Halil PEKDEMİR Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili

rokettube
marmaris tekne turu