Medya Yenigün

YÜZSÜZLÜK..

YÜZSÜZLÜK..
Avatar
Halil Pekdemir( medyayenigun01@hotmail.com )
1.134
28 Eylül 2019 - 12:18

Evet, her insan özeldir çünkü farklı karaktere sahiptir.

Herkes karakter özelliklerini çok iyi bilip iletişim ustası olmayabilir.

Ama en azından çevresiyle olan ilişkilerinde bazı bilgileri öğrenerek iletişim çatışmaları yaşamadan hayatını mutlu bir şekilde sürdürebilir.

İnsanların kendi karakterlerini daha iyi tanıyıp anlamaları ve yüzsüzlük yapmadan etrafındaki bireyleri iyi iletişimde bulunmaları sonucunda toplum, maddi ve manevi anlamda pozitif değerler kazanacaktır.

Unutmayalım ki toplum bir zincire benzer.

Bir zincir, halkasının en zayıf olduğu yerden kopar.

Zincirin kopmaması için onu oluşturan her halkanın sapasağlam, güçlü ve mükemmel olması gerekir.

Hangi mevkide olunursa olunsun, ne kadar geniş imkân ve fırsatlara sahip olunursa olunsun; bir insanın hem yapabileceği ve hem de yapamayacağı işler vardır.

Onun için, kendisinden destek ve yardım istenen kimselerden beklentilerin uygun ve yerinde olması daha doğrusu yüzsüzlük yapmamak gerekir.

Çünkü olmayacak bir işin olmasını istemek, yapılması mümkün olmayanın yapılmasında ısrarcı olmak, karşı tarafı, altından kalkınması çok zor durumlara düşürebilir.

Her işte olduğu gibi, bu konuda yapılacak şey; yüzsüzlük yapmadan ancak ihtiyaç halinde, çok gerekli olduğunda akılcı yaklaşımlarla hareket ederek, neyi, ne kadar, nasıl istemek gerektiğini bilmek ve ona göre hareket etmek, iyi sonuç verir.

Bazı insanlar için YÜZSÜZLÜK yaşam şekli olmuştur.

Bu tarz insanlar elbette her an karşımıza çıkabiliyor.

Kapıdan kovduğun bacadan geri geliyorsa, menfaati için hep etrafında fır dönüyorsa yüzsüzdür ne yapsan fayda etmez ona.

Ve bunlar kendi çıkarları için en yakını olsa da kesinlikle zarar verirler.

Önce arsız olacaksın ki, sonra yüzsüz olabilesin.

Haddini bilmeyecek, kendinde her türlü hakkı görecek, her daim talep kâr olacaksın.

Sonra amacına ulaşmak için her yolun mubah olduğuna iman edip, vicdanını devre dışı bırakabilecek, her türlü suçu işleyebilecek, yalan söyleyebileceksin.

Bütün bunları yaparken de fütursuz ve şuursuz olacaksın ki elin titremesin!

Sonra arınma gelir: utanma duygusu ve onurdan tamamen arınma!

Yakalanırsan suçunu kabul etmeyip inkar edecek, laf cambazlığı yapacaksın. Olmadı işi pişkinliğe vurup, karşı tarafı suçlayacaksın.

Kültürümüz bu üstün meziyeti tanımlayan bir de atasözü üretmiştir:

‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’.

Yüzsüzlük bir çeşit rahatsızlık mıdır diye soracak olursanız:

Haşa! Rahatsızlık değil başkalarına rahatsızlık vermektir.

Karaktersizlik değil, yüz verdikçe kabak çiçeği gibi açılan, pratik yaparak geliştirilebilen bir kişilik özelliğidir.

hd film izle