Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem

Zorunlu Deprem Sigortası’nın tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltiliyor.

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem
28 Kasım 2022 - 05:01 - Güncelleme: 28 Kasım 2022 - 05:25
Zorunlu Deprem Sigortası’nın tarifesinde yeni bir dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltiliyor. Bu güncelleme ile Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarlarının artırılması, poliçe yenilemelerinin desteklenmesi ve sistemdeki vatandaşlar için daha güçlü bir finansal güvence yaratılması hedefleniyor. Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesinde yapılacak değişikliklerin detayları şu şekilde belirlendi: “Betonarme yapılar için 1.508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3.016 TL’ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye, poliçe yenilemelerinde uygulanan yüzde 10 indirim, iki katına çıkarılarak yüzde20’ye yükseltiliyor.”
Poliçelerinizi yenileyin!
DASK’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yüzde 100 sigortalılık hedefimize ulaşmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin birçok bölgesinin deprem riski taşıdığını ve Zorunlu Deprem Sigortası’nın depreme karşı alınacak en etkili finansal önlemlerden biri olduğunu her fırsatta hatırlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı evlerini Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almaya ve süresi dolan poliçelerini yenilemeye davet ediyoruz.”
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir. “Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 280 TL, 240 TL, 180 TL, 140 TL, 110 TL, 90 TL ve 80 TL’den az olamaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “320” ibaresi “640” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)
A- Betonarme 3.016
B- Diğer 2.080
MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum